Veiledere

Våre psykologer har på bakgrunn av sitt kliniske arbeid, forskning og innsats ved store hendelser utarbeidet en rekke veiledere tilknyttet temaområdene krise, traume og sorg. Formålet med veilederne er å kunne hjelpe mennesker å håndtere slike hendelser – særskilt rettet til foreldre, lærere og fagfolk med ansvar for barn.  

Oversikt over veiledere:

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.