Psykologene

Her finner du informasjon om våre psykologer:

Heidi Wittrup Djup

Daglig leder, Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Barnefaglig sakkyndig, Veileder, Foredragsholder

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Atle Dyregrov

Psykologspesialist / Dr. philos.

Klinisk psykolog, Foredragsholder.

Jakob Inge Kristoffersen

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Underviser, Kriseledelse

Arne Blindheim

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Veileder

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Christine H. Lien

Psykolog

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Veileder

Elin Mæhle

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Veileder, Sakkyndig

Henry Molvær

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Veileder

Marianne Straume

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Kriseledelse

Marianne Vinjevoll

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Klinikk for krisepsykologi

Rolf Gjestad

Psykologspesialist

Forsker, Klinisk psykolog, Foredragsholder

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Magne Raundalen

Psykologspesialist

Kriseledelse, Foredragsholder, Prosjektleder, Sakkyndig

Renate Grønvold Bugge

Psykologspesialist

Kriseledelse, Foredragsholder, Kriseledelse

Ingunn Sørfonn

Psykologspesialist

Klinisk psykolog med spesialisering i familieterapi / parterapi. Kveldspraksis

Runa Kongsvik

Psykolog

Klinisk psykolog, psykolog i spesialisering.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Yasmin Moussavi

Psykolog

Klinisk psykolog, Kriseledelse

Hege Vivian Nordøy

Psykologspesialist (Klinisk voksenpsykologi)

Klinisk psykolog, Foredragholder, Gruppeterapeut

Tine Berg-Olsen

Administrasjon

Ansvarlig for alle kontorfunksjoner ved klinikken