Psykologene

Her finner du informasjon om våre psykologer:

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Atle Dyregrov

Psykologspesialist / Dr. philos.

Klinisk psykolog, Foredragsholder.

Avtalespesialist (avtale med Betanien DPS)

Jakob Inge Kristoffersen

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Underviser, Kriseledelse

Arne Blindheim

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Veileder

Avtalespesialist (avtale med Kronstad DPS)

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Christine H. Lien

Psykolog

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Veileder

Elin Mæhle

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Veileder, Sakkyndig

Avtalespesialist (avtale med Øyane DSP)

Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Barnefaglig sakkyndig, Veileder, Foredragsholder

Henry Molvær

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Veileder

Avtalespesialist

Ingrid Toppe

Psykolog

Klinisk psykolog, Gruppeterapeut, Foredragsholder

Psykolog Jens-Emil Tunold Furu - Klinikk for krisepsykologi Bergen

Jens-Emil Thunold Furu

Psykolog

Klinisk psykolog, Foredragsholder

Marianne Straume

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder, Kriseledelse

Avtalespesialist (avtale med Kronstad DPS)

Marianne Vinjevoll

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Magne Raundalen

Psykologspesialist

Kriseledelse, Foredragsholder, Prosjektleder, Sakkyndig

Nina Bjerke

Psykologspesialist

Klinisk psykolog, Foredragsholder

Renate Grønvold Bugge

Psykologspesialist

Kriseledelse, Foredragsholder

Ingunn Sørfonn

Psykologspesialist

Klinisk psykolog med spesialisering i familieterapi / parterapi. Kveldspraksis

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Yasmin Moussavi

Psykolog

Klinisk psykolog, Kriseledelse

Hege Vivian Nordøy

Psykologspesialist (Klinisk voksenpsykologi)

Klinisk psykolog, Foredragholder, Gruppeterapeut

Tine Berg-Olsen

Administrasjon

Ansvarlig for alle kontorfunksjoner ved klinikken