Kronikker av Atle Dyregrov

Atle Dyregrov

Professor emeritus, Dr. philos
Spesialist i klinisk psykologi
Klinikk for krisepsykologi, Bergen, Norge
atle@krisepsykologi.no

 • Djup, H. W. & Dyregrov, A. (2022). Fem råd til voksne etter skoleskytingen i USA. Publisert i BT 26.05.22 (bt.no)
 • Dyregrov (2022): Barn i krig – og etterpå Dagens Medisin, 19. mai
 • Dyregrov (2021). Tragedier med livslange konsekvenser: Hvordan lever vi videre? Forskning.no, 1. februar
 • Dyregrov, A. & Gilbert, M. (2020). Sorg og avskjed i pandemiens tid. VG, 25. november
 • Gilbert, M. & Dyregrov, A. (2020). Rett til avskjed, tid til sorg – også i pandemiens tid. VG, 11. november
 • Dyregrov, A (2020). Sorgens ritualer har betydning for oss Bergens Tidende, 6. april
 • Dyregrov, A (2020). Ta vare på hjelperne Dagens Medisin, 27. mars
 • Dyregrov, (2019). Europa har lært mye om psykososial oppfølging etter terror. Scandinavian Psychologist, 16. desember.
 • Dyregrov, A., Djup, H. W., Barrett, A., Watkins, J. & Karki, F. U. (2019). Learning from a decade of terror in European cities: Immediate, intermediate, and long-term follow-up. Scandinavian Psychologist, 16. desember.
 • Dyergrov, A. (2019). Resilience. BBCs podcast, 8. desember 2019
 • Dyregrov, A. (2019). Sorgekspert: – Det å snakke om det gjer at ting ikkje set seg i kroppen Fremtida, 8. desember 2019.
 • Dyregrov, A. & Djup, H. W. (2019): Driftshjemler til private spesialister. Dagens Medisin, 19. februar.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2016). På tide å snakke med barn om skremmeklovner. Bergens Tidende, 21. oktober.
 • Dyregrov, A. (2016). 22. juli tretthet. Kronikk i Dagbladet den 19.7. (bestilt av avisen)
 • Dyregrov, A. (2015). Tiden leger ikke alle sår. Bergens Tidende, 22. juli. 
 • Dyregrov, A. (2015). Det er umulig å forestille seg hva rammede barn og voksne i Peshawar nå opplever. Eller? Aftenposten.no 18. desember
 • Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2014). Syv strategier for å leve med trusler om terror. Aftenposten, 28. juli.
 • Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Heltne, U. (2014). Dødelig sorg. Bergens Tidende, 11. september.
 • Dyregrov, A. (2014). Når sorg formidles i det åpne rom. Aftenposten, 4. mars.
 • Dyregrov, A. (2014). Snakk med barna om døden. Dagsavisen, 25. mars.
 • Dyregrov, A. (2014). Når unge sørger: det finnes ingen oppskrift. Fredrikstad blad, 18. juni.
 • Dyregrov, A. (2014). Sorgen er et åpent sår. Bergens Tidende, 21. juli.
 • Dyregrov, A. (2014). Sorgens mange ansikter. Psykisk helse nr. 5. 
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2013). Barns sjokk og sorg. Bergens Tidende, 23. oktober.
 • Dyregrov, A. (2013). Manglende medfølelse. Dagbladet, 11. januar.
 • Dyregrov, A. (2013). Jeg skammer meg fremdeles. VG, 24. april.
 • Dyregrov, A. (2013). Flere avtalespesialister i psykologi. Dagens Medisin, 20. juni
 • Dyregrov, A. (2013). Minner er foranderlige. Dagens Medisin, 5. juli.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Har menneskeliv ulik verdi? Dagbladet, 6. februar.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Sorgen – to år etter? Aftenposten, 22. juli.
 • Dyregrov, A. (2012). Hvordan takle rettssaken? Aftenposten, 11. april.
 • Dyregrov, A. (2012). Folkehelsen etter 22. juli. Dagbladet, 16. juli.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2012). Venner må anses som pårørende ved dødsfall. Dagens Medisin.Trykket utgave 16.8. Nettversjon 17.8.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2012). Et år i sorg. Aftenposten, 13. juli.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2012). Å snakke med barn om rettsaken etter 22. juli. På nrk.no, 12.april.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2012). Barna i Syria er alles ansvar. Dagsavisen, 20. august.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Hva er sorg? Dagens Næringsliv, 30. juli.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011): Hvordan leve med terrorfrykt? Aftenposten, 29.juli
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Terror: Hvordan kan nettverket støtte de rammede? Dagens Medisin, kronikk nr. 19.
 • Dyregrov, A. (2011). Hva er god krisehjelp umiddelbart etter en krisehendelse? Dagens Medisin, 11. januar.
 • Dyregrov, A. (2011). Kjapt og godt nok? Informasjon til kriserammede. Bergens Tidende, 11. januar.
 • Dyregrov, A. (2011). Dobbel krenkelse. Dagbladet, 1. juli.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Forventninger til psykososial krisehjelp? Dagens Medisin, 1. november.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Hvordan leve med terrorfrykt? Aftenposten, 18. oktober.
 • Dyregrov, A., & Idsøe, T. (2010). Hjelp til barn som er mobbet. VG, januar.
 • Dyregrov, A. & Raundalen, M. (2009). Barna og pandemien. Bergens Tidende, 6. august.
 • Dyregrov, A. (2009). Jeg skammer meg. Aftenposten, 14.juni.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2009). Har vi for høye forventninger til krisehjelp? Dagbladet, august.