Gruppeterapi

Vi har gruppetilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt og til personer som er i sorg etter å ha mistet en nærstående.

Påmelding skjer fortløpende og gruppene vil gjennomføres når det er nok påmeldte. Pris vil avhenge av antall deltakere og hvorvidt det er en psykolog med eller uten driftsavtale som leder gruppene. Ved påmelding er det forventet og ønskelig at deltakerne møter opp til alle samlingene. Det er vanligvis 8 deltagere, og samtalene varer i 1,5 time.

Voldtekt

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Vold, voldtekt, skam.

Fokus for samlingene er å bli kvitt følelser knyttet til skyld og skam, og samtidig bli sterkere og få et bedre selvbilde. Deltakerne får kunnskap om vanlige reaksjoner, påminnere og flashbacks, og lærer ulike selvhjelpsmetoder og teknikker for å utfordre egen engstelse. Det er et overordnet mål å gjenskape positive følelser og oppnå økt mestring og handlekraft. 

Gruppesamtalene går over 6 uker. 

Sorg

Vi tilbyr gruppesamtaler for:

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.
  • personer som har mistet livsledsager
  • foreldre som har mistet unge eller voksne barn i alderen 18-30 år

Fokus for samlingene er å anerkjenne sorgen og dele denne med andre. Gjennom likemannstøtte får man nye opplevelser og erfaringer, som kan bli til hjelp eller trøst i eget liv. Gjennom gruppeprosessen deler man sine erfaringer og reflekterer over tema som sorg, begravelse, følelsene for den døde, sårbarhet, konsentrasjonsvansker, påminnere og merkedager. Gruppetilbudet består av 6 samlinger fordelt over ca 3 måneder. 

En oversikt over våre gruppetilbud finner du her.

Gruppeterapi

Tilbake til hovedmenyen for privatpersoner

Sorgsenter

Gruppeterapi