Gruppeterapi

Vi har gruppetilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt og til personer som er i sorg etter å ha mistet en nærstående. I gruppen vil dere kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på egne tanker og erfaringer, og å lytte til andres. 

En oversikt over våre gruppetilbud finner du HER.

Gruppeterapi etter voldtekt

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Vold, voldtekt, skam.

Fokus for samlingene er å bli kvitt følelser knyttet til skyld og skam, og samtidig bli sterkere og få et bedre selvbilde. Deltakerne får kunnskap om vanlige reaksjoner, påminnere og flashbacks, og lærer ulike selvhjelpsmetoder og teknikker for å utfordre egen engstelse. Det er et overordnet mål å gjenskape positive følelser og oppnå økt mestring og handlekraft. 

Gruppesamtalene går over 6 uker. 

Gruppeterapi ved sorg

Vi tilbyr gruppeterapi for:

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.
  • Personer som har mistet livsledsager
  • Foreldre som har mistet unge eller voksne barn i alderen 16-30 år

Fokus for samlingene er å anerkjenne sorgen og dele denne med andre. Gjennom likemannstøtte får man nye opplevelser og erfaringer, som kan bli til hjelp eller trøst i eget liv. Gjennom gruppeprosessen deler man sine erfaringer og reflekterer over tema som sorg, begravelse, følelsene for den døde, sårbarhet, konsentrasjonsvansker, påminnere og merkedager. Gruppetilbudet består av 7 samlinger fordelt over ca 3 måneder. 

Påmelding til gruppeterapi skjer fortløpende, og gruppene vil gjennomføres når det er nok påmeldte. Ved påmelding er det forventet og ønskelig at deltakerne møter opp til alle samlingene. Samtalene varer i 1,5 time.

Gruppeterapi

Tilbake til hovedmenyen for privatpersoner

Sorgsenter

Gruppeterapi