Gruppeterapi

Vi har gruppetilbud til personer som er i sorg etter å ha mistet en nærstående. Vi har også grupper til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt. I gruppene vil en kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på egne tanker og erfaringer, og å lytte til andres. 
Vi har også langtids gruppeterapi som er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med dine relasjoner til andre mennesker. Dette kan dreie seg om vansker i nære relasjoner, vansker med å etablere relasjoner, ensomhet og usikkerhet i møte med andre, eller behov for å bearbeide tidligere vanskelige opplevelser.

Oversikt over våre gruppetilbud finner du HER.

Gruppeterapi etter voldtekt

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Vold, voldtekt, skam.

Fokus for samlingene er å bli kvitt følelser knyttet til skyld og skam, og samtidig bli sterkere og få et bedre selvbilde. Deltakerne får kunnskap om vanlige reaksjoner, påminnere og flashbacks, og lærer ulike selvhjelpsmetoder og teknikker for å utfordre egen engstelse. Det er et overordnet mål å gjenskape positive følelser og oppnå økt mestring og handlekraft. 
Gruppesamtalene går over 6 uker. 

Gruppeterapi ved sorg

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Vi tilbyr gruppeterapi for:
– Personer som har mistet livsledsager
– Foreldre som har mistet barn mellom 10-30 år

Fokus for samlingene er å anerkjenne sorgen og dele denne med andre. Gjennom likemannstøtte får man nye opplevelser og erfaringer, som kan bli til hjelp eller trøst i eget liv. Gjennom gruppeprosessen deler man sine erfaringer og reflekterer over tema som sorg, begravelse, følelsene for den døde, sårbarhet, konsentrasjonsvansker, påminnere og merkedager. Gruppetilbudet består av 7 samlinger fordelt over ca 3 måneder. 
Påmelding til sorggrupper skjer fortløpende, og gruppene vil gjennomføres når det er nok påmeldte. Ved påmelding er det forventet og ønskelig at deltakerne møter opp til alle samlingene. Samtalene varer i 1,5 time.

Langtids gruppeterapi

Gruppesamtaler, debriefing. Kriseledelse. Krisekommunikasjon. Beredskap. Beredskapsledelse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Dette er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med dine relasjoner til andre mennesker. Dette kan dreie seg om vansker i nære relasjoner, vansker med å etablere relasjoner, ensomhet og usikkerhet i møte med andre, eller behov for å bearbeide tidligere vanskelige opplevelser. Gruppen består av 8-10 deltakere og ledes av psykolog og gruppeterapeut Hege Vivian Nordøy.
Gruppen vil møtes hver tirsdag fra kl. 15.00-16.30 i våre lokaler i 7 etasje på Nøstetorget 5 i Bergen. Hvert gruppemøte varer i 90 minutter (to behandlingstimer) og man går i gruppen så lenge man ønsker. For å starte må du kunne forplikte deg til å delta i gruppen i minst tre måneder. Nye medlemmer starter når gamle slutter.

Gruppeterapi

Sorgsenter

Gruppeterapi