Priser og timebestilling

Betaling gjøres på vår betalingsterminal etter hver time. Kredittkort kan dessverre ikke benyttes og vi tar ikke imot kontanter.

Vi har psykologer både med og uten refusjonsavtale.

Du kan raskt få time hos psykolog uten avtale ved å ringe 55 59 61 80. Du trenger da ikke henvisning.

Timepris hos psykolog uten driftsavtale

Individualterapi:

  • Kr. 1.550,- (50 min)

Parterapi:

  • Kr. 1.850,- (50 min)

Familieterapi:

  • Kr. 2.000,- (50 min)

Priser oppdateres årlig i januar.
Andre priser gjelder ved faktura til bedrift eller organisasjon.

Timepriser for gruppe:

  • Deltakelse i sorggruppe eller gruppe for voldtektsutsatte krever påmelding til alle samlingene. Informasjon om priser vil oppgis når vi annonserer gruppetilbudet og åpner for påmelding, og vil avhenge av om psykologen som leder gruppen har refusjonsordning eller ikke. For mer informasjon se Gruppetilbud.
  • Dersom det ønskes gruppesamtaler eksempelvis etter kritiske hendelser eller belastninger som har rammet flere, vil egne priser gjelde. Ta kontakt for mer informasjon.  

Bedrifts- og forsikringskunder:

  • Det er egne priser for bedrifts- og forsikringskunder. Pris avhenger av om bedriftsavtale eller beredskapsavtale er inngått. For mer informasjon, ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om vårt tjenestetilbud for bedrifter her.

Timepris hos psykolog med driftsavtale

For time hos psykologer med driftsavtale betales HELFOs egenandelsatser.
Egenandelen hos avtalespesialistene er kr 375,-.
Ved uteblitt time betales dobbel egenandel.

Samtaleterapi. Kollegastøtte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Voksen hos psykologspesialist:
For å få tilbud som voksen hos psykologspesialister (dvs. med driftsavtale) må fastlege eller psykolog kontaktes.
Gjeldene fra 1. januar 2023 er ordningen med Felles Henvisningsmottak «En Vei Inn» besluttet; de regionale helseforetakene har i reviderte nasjonale rammeavtaler, besluttet at alle henvisinger innen psykisk helsevern skal sendes til helseforetakene, «En Vei Inn».
Dette innebærer at alle henviste pasienter innen psykisk helsevern skal bli rettighetsvurdert og tildelt pasientrettigheter av helseforetakene.
Avtalespesialistene på klinikken kan bare få henvist pasienter som har fått rett til nødvendig helsehjelp av helseforetaket. Det vil si at våre avtalespesialister (psykologer med driftsavtale), kun kan ta inn saker som kommer via helseforetakene.
Dersom vi likevel mottar henvisninger, vil den bli lagret i 14 dager og deretter vil bli makulert.

Barn. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

Barn/unge hos psykologspesialist:
Inntil videre er det kun psykisk helsevern for voksne som omfattes av ordningen med felles henvisningsmottak «En Vei Inn».
Dette innebærer at henvisninger for barn/unge, skal fortsette som før, dvs BUP-systemet skal ikke inn i ordningen med felles henvisningsmottak. For barn/unge kan fastleger inntil videre fortsatt henvise klienter direkte til våre avtalespesialister.

Avbestilling av time

Individualterapi, gruppesamtaler, møter o.a. avbestilles senest 24 timer (virkedager) før oppsatt timeavtale.
Dersom en uteblir eller ikke avbestiller i tide, vil en bli belastet for timen i henhold til gjeldende takster. Uteblir en fra oppsatt time, må en selv ta kontakt for å få ny avtale.

Kontaktinformasjon finner du her

Parterapi. Parterapeut. Samlivsterapi. Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Vi tilbyr digital samtale
I tillegg til å tilby samtaleterapi i våre lokaler, tilbyr vi også terapi og veiledning ved bruk av digitale videoløsning. Til gjennomføring av samtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget nettopp for gjennomføring av fortrolige samtaler. Videokonsultasjonene er helt sikre og et godt alternativ til fysiske oppmøter. Les mer om dette på psykologforeningens nettsider her.

Du vil få en invitasjon til samtalen fra din behandler. Du behøver ikke laste ned programvare for å delta, kun trykke på lenken. Vel møtt i våre digitale samtalerom.

Se en liten introduksjon av Whereby og vårt digitale samtalerom

Tilbake til hovedmenyen for privatpersoner

Sorgsenter sorgterapi gruppeterapi