Priser og timebestilling

Våre priser oppdateres årlig i januar. Betaling gjøres på vår betalingsterminal etter hver time. Kredittkort kan dessverre ikke benyttes og vi tar ikke imot kontanter.

Vi har psykologer både med og uten refusjonsavtale. Du kan raskt få time hos psykolog uten avtale ved å ringe 55 59 61 80. Du trenger da ikke henvisning.

Timepris hos psykolog uten driftsavtale

Individualterapi:

  • Kr. 1.450,- (50 min)

Parterapi:

  • Kr. 1.800,- (50 min)

Familieterapi:

  • Kr. 2.000,- (50 min)

Timeprisene gjelder fra 1.1.2022.
Andre priser gjelder ved faktura til bedrift eller organisasjon.

Timepriser for gruppe:

  • Deltakelse i sorggruppe eller gruppe for voldtektsutsatte krever påmelding til alle samlingene. Informasjon om priser vil oppgis når vi annonserer gruppetilbudet og åpner for påmelding, og vil avhenge av om psykologen som leder gruppen har refusjonsordning eller ikke. For mer informasjon se Gruppetilbud.
  • Dersom det ønskes gruppesamtaler eksempelvis etter kritiske hendelser eller belastninger som har rammet flere, vil egne priser gjelde. Ta kontakt for mer informasjon.  

Bedrifts- og forsikringskunder:

  • Det er egne priser for bedrifts- og forsikringskunder. Pris avhenger av om bedriftsavtale eller beredskapsavtale er inngått. For mer informasjon, ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om vårt tjenestetilbud for bedrifter her.

Timepris hos psykolog med driftsavtale

For time hos psykologer med driftsavtale betales HELFOs egenandelsatser.
Egenandelen hos avtalespesialistene er kr 375,-. Ved uteblitt time betales dobbel egenandel.

Det trengs henvisning fra for eksempel lege, psykolog eller barneverntjenestene. Henvisning sendes per post til: Klinikk for krisepsykologi AS, Nøstetorget 5, NO-5011 Bergen.  Vi ber om at det ikke sendes personlig informasjon per e-post.

Sendes henvisning direkte til en av våre psykologer med driftsavtale er det kun den psykologen som vil vurdere henvisningen.
Dersom vi mottar uspesifisert henvisning (uten navn på psykolog), blir henvisningen tatt opp på vårt felles ukentlige inntaksmøte og dermed vurdert av flere psykologer.

Avbestilling av time

Timeavbestilling må skje innen 24 timer før avtalen. Timeavtaler mandag må avbestilles senest torsdag uken før. Dersom du uteblir eller ikke avbestiller i tide, vil du bli belastet for timen i henhold til gjeldende takster. Uteblir du fra oppsatt time, må du selv ta kontakt for å få ny avtale.

Kontaktinformasjon finner du her

For å redusere risiko for Coronasmitte, har Klinikk for krisepsykologi gått over til digitale plattformer for å fortsatt kunne tilby samtaler med klienter. Vi behandler personopplysninger gjennom krypterte løsninger og følger helsepersonelloven. Til gjennomføring av terapisamtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget nettopp for gjennomføring av fortrolige samtaler. Vi får hjelp av Onlinepsykologene til å håndtere denne overgangen, og er svært takknemlige for at de bistår oss i denne situasjonen. På denne måten sikrer vi kontinuitet i allerede pågående behandlinger, og vi kan i tillegg tilby terapi til nye klienter.
Videokonsultasjonene er helt trygge og et godt alternativ til fysiske oppmøter. Les mer om dette på psykologforeningens nettsider her. Du vil få en invitasjon til samtalen gjennom en link fra din behandler, og trenger ikke laste ned programvare for å delta. Det er enkelt og sikkert. Vel møtt i våre digitale samtalerom.

Se en liten introduksjon av Whereby og vårt digitale samtalerom

Tilbake til hovedmenyen for privatpersoner

Sorgsenter sorgterapi gruppeterapi