Priser og timebestilling

Våre priser oppdateres årlig. Betaling gjøres på vår betalingsterminal etter hver time. Kredittkort kan dessverre ikke benyttes og vi tar ikke imot kontanter.

Vi har psykologer både med og uten refusjonsavtale. Du kan raskt få time hos psykolog uten avtale ved å ringe 55 59 61 80. Du trenger da ikke henvisning.

Timepris hos psykolog uten driftsavtale

Individualterapi:

  • Kr. 1.350,- (50 min)

Parterapi:

  • Kr. 1.500,- (50 min)

Familieterapi:

  • Kr. 2.000,- (50 min)

Timepriser for gruppe:

  • Deltakelse i sorggruppe eller gruppe for voldtektsutsatte krever påmelding til alle samlingene. Informasjon om priser vil oppgis når vi annonserer gruppetilbudet og åpner for påmelding, og vil avhenge av om psykologen som leder gruppen har refusjonsordning eller ikke. For mer informasjon se Gruppetilbud.
  • Dersom det ønskes gruppesamtaler eksempelvis etter kritiske hendelser eller belastninger som har rammet flere, vil egne priser gjelde. Ta kontakt for mer informasjon.  

Bedrifts- og forsikringskunder:

  • Det er egne priser for bedrifts- og forsikringskunder. Pris avhenger av om bedriftsavtale eller beredskapsavtale er inngått. For mer informasjon, ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om vårt tjenestetilbud for bedrifter her.

Timepris hos psykolog med driftsavtale

For time hos psykologer med driftsavtale betales HELFOs egenandelsatser. Det trengs henvisning fra for eksempel lege, psykolog eller barneverntjenestene. Henvisning sendes per post til: 

Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen. 

Vi ber om at det ikke sendes personlig informasjon per e-post.

Avbestilling av time

Timeavbestilling må skje innen 24 timer før avtalen. Timeavtaler mandag må avbestilles torsdag. Dersom du uteblir eller ikke avbestiller i tide, vil du bli belastet for timen (i henhold til gjeldende takster). Uteblir du fra oppsatt time, må du selv ta kontakt for å få ny avtale.

Kontaktinformasjon finner du her

Tilbake til hovedmenyen for privatpersoner

Sorgsenter sorgterapi gruppeterapi