Priser og timebestilling

Våre priser oppdateres årlig i januar. Betaling gjøres på vår betalingsterminal etter hver time. Kredittkort kan dessverre ikke benyttes og vi tar ikke imot kontanter.

Vi har psykologer både med og uten refusjonsavtale. Du kan raskt få time hos psykolog uten avtale ved å ringe 55 59 61 80. Du trenger da ikke henvisning.

Timepris hos psykolog uten driftsavtale

Individualterapi:

  • Kr. 1.450,- (50 min)

Parterapi:

  • Kr. 1.800,- (50 min)

Familieterapi:

  • Kr. 2.000,- (50 min)

Timeprisene gjelder fra 1.1.2022.
Andre priser gjelder ved faktura til bedrift eller organisasjon.

Timepriser for gruppe:

  • Deltakelse i sorggruppe eller gruppe for voldtektsutsatte krever påmelding til alle samlingene. Informasjon om priser vil oppgis når vi annonserer gruppetilbudet og åpner for påmelding, og vil avhenge av om psykologen som leder gruppen har refusjonsordning eller ikke. For mer informasjon se Gruppetilbud.
  • Dersom det ønskes gruppesamtaler eksempelvis etter kritiske hendelser eller belastninger som har rammet flere, vil egne priser gjelde. Ta kontakt for mer informasjon.  

Bedrifts- og forsikringskunder:

  • Det er egne priser for bedrifts- og forsikringskunder. Pris avhenger av om bedriftsavtale eller beredskapsavtale er inngått. For mer informasjon, ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om vårt tjenestetilbud for bedrifter her.

Timepris hos psykolog med driftsavtale

For time hos psykologer med driftsavtale betales HELFOs egenandelsatser.
Egenandelen hos avtalespesialistene er kr 375,-.
Ved uteblitt time betales dobbel egenandel.

Det trengs henvisning fra for eksempel lege, psykolog eller barneverntjenestene. Henvisning sendes per post til: Klinikk for krisepsykologi AS, Nøstetorget 5, NO-5011 Bergen.  Vi ber om at det ikke sendes personlig informasjon per e-post.

Sendes henvisning direkte til en av våre psykologer med driftsavtale er det kun den psykologen som vil vurdere henvisningen.
Dersom vi mottar uspesifisert henvisning (uten navn på psykolog), blir henvisningen tatt opp på vårt felles ukentlige inntaksmøte og dermed vurdert av flere psykologer.

Avbestilling av time

Individualterapi, gruppesamtaler, møter o.a. avbestilles senest 24 timer (virkedager) før oppsatt timeavtale.
Dersom en uteblir eller ikke avbestiller i tide, vil en bli belastet for timen i henhold til gjeldende takster. Uteblir en fra oppsatt time, må en selv ta kontakt for å få ny avtale.

Kontaktinformasjon finner du her

I tillegg til å tilby samtaleterapi i våre lokaler, tilbyr vi også terapi og veiledning ved bruk av digitale videoløsninger. 
Til gjennomføring av samtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget nettopp for gjennomføring av fortrolige samtaler. Videokonsultasjonene er helt sikre og et godt alternativ til fysiske oppmøter. Les mer om dette på psykologforeningens nettsider her. Du vil få en invitasjon til samtalen fra din behandler. Du behøver ikke laste ned programvare for å delta, kun trykke på lenken. Vel møtt i våre digitale samtalerom..

Se en liten introduksjon av Whereby og vårt digitale samtalerom

Tilbake til hovedmenyen for privatpersoner

Sorgsenter sorgterapi gruppeterapi