Priser og timebestilling

Vi har psykologer både med og uten refusjonsavtale.

Du kan raskt få time hos psykolog uten avtale ved å ringe oss på 55 59 61 80 eller sende oss en epost på post@krisepsykologi.no.

Du trenger ikke henvisning.

Betaling gjøres etter hver time.
Kredittkort kan ikke benyttes, og vi tar ikke imot kontanter.

Timepris hos psykolog uten driftsavtale

Individualterapi:

  • Kr. 1.550,- (50 min)

Parterapi:

  • Kr. 1.850,- (50 min)

Familieterapi:

  • Kr. 2.000,- (50 min)

Priser oppdateres årlig i januar.
Andre priser gjelder ved faktura til bedrift eller organisasjon.
Avbestilling senest 24t etter oppsatt time. Dersom en uteblir eller ikke avbestiller i tide, vil en bli belastet for timen i henhold til gjeldende takster. Uteblir en fra oppsatt time, må en selv ta kontakt for å få ny avtale.

Timepriser for gruppe

  • Deltakelse i sorggruppe eller gruppe for voldtektsutsatte: Informasjon om priser vil oppgis når vi annonserer gruppetilbudet og åpner for påmelding, og vil avhenge av om psykologen som leder gruppen har refusjonsordning eller ikke. For mer informasjon se Gruppetilbud.
  • Dersom det ønskes gruppesamtaler eksempelvis etter kritiske hendelser eller belastninger som har rammet flere, vil egne priser gjelde. Ta kontakt for mer informasjon.  

Bedrifts- og forsikringskunde

  • Det er egne priser for bedrifts- og forsikringskunder. Pris avhenger av om bedriftsavtale eller beredskapsavtale er inngått. For mer informasjon, ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om vårt tjenestetilbud for bedrifter her.

Timepris hos psykolog med driftsavtale

For time hos psykologer med driftsavtale betales HELFOs egenandelsatser.
Egenandelen hos avtalespesialistene er kr 386,-.
Ved uteblitt time betales dobbel egenandel.

Samtaleterapi. Kollegastøtte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.


For å få tilbud om time hos psykologspesialist med driftsavtale, må fastlege eller psykolog kontaktes for å få vurdert om det foreligger en rett til nødvendig helsehjelp og henvisning gjennom “En vei inn”. Du kan lese mer om dette her

Avbestilling av time

Individualterapi, gruppesamtaler, møter o.a. avbestilles senest 24 timer (1 virkedag) før oppsatt timeavtale.
Dersom en uteblir eller ikke avbestiller i tide, vil en bli belastet for timen i henhold til gjeldende takster. Uteblir en fra oppsatt time, må en selv ta kontakt for å få ny avtale.

Kontaktinformasjon finner du her

Sorgsenter sorgterapi gruppeterapi