Spesialisterklæringer

Enkelte av våre psykologspesialister foretar utredninger og skriver spesialisterklæringer i forbindelse med søknader om voldsoffererstatning/menerstatning. Vurderingene gjøres i henhold til mandatet fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Klienten kan ta direkte kontakt med oss eller henvende seg gjennom advokat. Kostnadene vil avhenge av sakens omfang og mengden dokumentasjon som må gjennomgås. Som hovedregel utarbeides det et kostnadsoverslag før utredningen starter. 

Du finner vår kontaktinformasjon her

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.