Forskning

Klinikk for krisepsykologi vektlegger et tett samarbeid mellom klinisk praksis og forskning.

Vi vil gjennom samspill med Universitetet i Bergen (UiB) stimulere til forskning som raskt kan komme de som rammes av kriser til gode. Vi vektlegger formidling av forskningsbasert kunnskap til fagfolk og publikum, der formålet er at det skal være en kort vei fra forskning til klinisk praksis og bruker. På bakgrunn av det tette samarbeidet mellom forskere og klinikere har vi publisert en rekke forskningsarbeider, både nasjonalt og internasjonalt.

Klinikkens forskningsavdeling er fra høsten 2018 en del av Universitetet i Bergen, under navnet Senter for krisepsykologi. De fleste i den kliniske staben vil inngå i deltidsstillinger ved UiB. Du kan lese mer om vår forskningsaktivitet på UiB sin hjemmeside her.