Klinikk for krisepsykologi er et psykologfellesskap med spisskompetanse innen sorg-, krise- og traumefeltet. Vi bistår privatpersoner, bedrifter og lokalsamfunn rammet av alvorlige hendelser og tilbyr beredskapsavtaler, kurs og veiledning til private og offentlige aktører. Du finner mer informasjon om oss i menyen øverst på siden.

Kjære klienter og samarbeidspartnere
Vi har åpent og våre psykologer gir terapi og veiledning på klinikken, over telefon og videoløsninger. Ved fysiske møter forholder vi oss til helsemyndighetenes anbefalinger om avstand og hygienetiltak. Vår resepsjon er delvis ubemannet, men telefon og e-post besvares som normalt innenfor våre åpningstider.
Det må påregnes noe mer tid for behandling av henvisninger.
Beste hilsen fra oss på klinikken

Klinikk for krisepsykologi