26.12.2019 Les vår veileder: Hva skal vi si til barna om Ari Behns selvmord?

Klinikk for krisepsykologi er et psykologfellesskap med spisskompetanse innen sorg-, krise- og traumefeltet. Vi bistår privatpersoner, bedrifter og lokalsamfunn rammet av alvorlige hendelser og tilbyr beredskapsavtaler, kurs og veiledning til private og offentlige aktører. Du finner mer informasjon om oss i menyen øverst på siden.

Nye sorggrupper starter 3. mars 2020. Les mer om våre gruppetilbud her . Vår nyhetsblogg finner du her.

Klinikk for krisepsykologi