Faglitteratur

For å kunne hjelpe mennesker i krise og sorg, er en av de viktigste oppgavene ved Klinikk for krisepsykologi å spre kunnskap og kompetanse til både fagfolk og befolkningen generelt.

Anbefalt faglitteratur

Det har vi gjort ved å publisere vår forskning gjennom vitenskapelige, fagfellevurderte artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. For å spre vår kunnskap og kompetanse til et bredere publikum, skriver våre fagfolk en rekke populærvitenskapelige artikler, faglige veiledere for håndtering av ulike krisehendelser, samt kronikker og fagblogger for å sette fokus på spesifikke tema.

Nedenfor vil du finne anbefalt litteratur knyttet til noen fagområder. Våre publikasjoner finnes på Senter for krisepsykologi (UiB) sin nettside her.