Faglitteratur

For å kunne hjelpe mennesker i krise og sorg, er en av de viktigste oppgavene ved Klinikk for krisepsykologi å spre kunnskap og kompetanse til både fagfolk og befolkningen generelt.

Anbefalt faglitteratur

Det har vi gjort ved å publisere vår forskning gjennom vitenskapelige, fagfellevurderte artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. For å spre vår kunnskap og kompetanse til et bredere publikum, skriver våre fagfolk en rekke populærvitenskapelige artikler, faglige veiledere for håndtering av ulike krisehendelser, samt kronikker og fagblogger for å sette fokus på spesifikke tema.

Nedenfor vil du finne anbefalt litteratur knyttet til noen fagområder. Våre publikasjoner finnes på Senter for krisepsykologi (UiB) sin nettside her.


OBS Mange av disse linkene virker ikke – jeg har over lastet inn de som virker. Det som mangler fra eksisterende nettside er: Barn og sorgBarn, traumer og katastroferKatastroferBarn og voldPTSDSelvhjelpsmetoder