Kurs og konferanser

Klinikken driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren.

Vi reiser også ut til andre kommuner for å holde kurs for ulike tjenester og faggrupper – særlig om tema omhandlende sorg, kriser og traumer. Vi arrangerer noen konferanser selv, og deltar gjerne som foredragsholdere på forespørsel fra andre. 

Kurs og konferanser som avholdes i nærmeste fremtid:
* Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon – Oslo (2023/2024)

* Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon – Bergen (2024)

Vi tilbyr kurs og konferanser som vedrører:

 • Beredskap og kriseledelse i praksis
 • Kriseteam og organisering av krise- og katastrofearbeid
 • Intervensjoner og kommunikasjon ved kriser og katastrofer
 • Reaksjoner etter traumatiske hendelser og prinsipper for psykososial oppfølging
 • Traumebehandling, kompleks traumatisering og behandling av traumerelatert dissosiasjon 
 • Innsatspersonell i kriser og katastrofer
 • Barn og voksne som opplever sorg og kriser, inkludert kriseintervensjon
 • Komplisert sorg
 • Å gi dødsbudskap
 • Barn som har opplevd krig og katastrofer
 • Sosial nettverks- og likemannsstøtte ved kriser
 • Bruk av grupper i krisearbeid, herunder debriefing
 • Flyktningers psykiske helse og oppfølging av flyktninger og asylsøkere i en kommunal kontekst 
 • Psykologisk behandlingsarbeid i en kommunal kontekst 
Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte.

Vi holder kurs for helsepersonell, kriseteam, lærere, prester, innsatspersonell og ledere i offentlig og privat virksomhet over hele Norge. Vi bidrar med faglig rådgivning ved organisering, ledelse og oppfølging av overlevende, innsatspersonell, pårørende og etterlatte etter kriser og katastrofer.

Klinikkens medarbeidere holder også en rekke kurs og foredrag i Skandinavia, Europa og andre deler av verden.

Kriseorganisasjon krisehåndtering krisesituasjon beredskapsledelse krisekommunikasjon