Anbefalte nettsider

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Her finner du en oversikt over nettsider som kan være nyttig for deg.

Livskrisehjelp:

Barn og unge:

Om angst:

Om sorg:

Om selvmord:

Om overgrep: