Individualterapi

Vi har psykologer både med og uten driftstilskudd. Våre psykologer er svært erfarne og holder høy faglig standard. Selv om vi primært jobber med sorg, kriser og traumer, tilbyr vi hjelp og støtte også i møte med andre former for vansker og livsbelastninger.

Vi tilbyr timer i våre lokaler i Nøstetorget 5 (7.etasje), per telefon eller via kryptert videoløsning.

Ved å ringe 55 59 61 80 kan du komme raskt til hos psykolog uten avtale.
Vi trenger ikke henvisning for time hos privatpraktiserende psykolog (dvs. uten driftsavtale).

Vi gir hjelp og oppfølging både individuelt, til par, familier og grupper. Oppfølgingen kan vært avgrenset og kortvarig eller strekke seg over tid, avhengig av klientens ønsker og behov. Sammen med psykologen, vil det tas stilling til en behandlingstilnærming og målsetting som oppleves meningsfull og riktig for klienten.

Våre psykologer har lang og bred erfaring med å gi behandling og oppfølging til barn, voksne og familier rammet av sorg, kriser og traumer.

Klinikken har psykologer med driftsavtale med Helse Vest, og psykologer uten avtale.

Samtaleterapi. Kollegastøtte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Voksen hos psykologspesialist:
For å få tilbud som voksen hos psykologspesialister (dvs. med driftsavtale) må fastlege eller psykolog kontaktes.
Gjeldene fra 1. januar 2023 er ordningen med Felles Henvisningsmottak «En Vei Inn» besluttet; de regionale helseforetakene har i reviderte nasjonale rammeavtaler, besluttet at alle henvisinger innen psykisk helsevern skal sendes til helseforetakene, «En Vei Inn».
Dette innebærer at alle henviste pasienter innen psykisk helsevern skal bli rettighetsvurdert og tildelt pasientrettigheter av helseforetakene.
Avtalespesialistene på klinikken kan bare få henvist pasienter som har fått rett til nødvendig helsehjelp av helseforetaket. Det vil si at våre avtalespesialister (psykologer med driftsavtale), kun kan ta inn saker som kommer via helseforetakene.
Dersom vi likevel mottar henvisninger, vil den bli lagret i 14 dager og deretter vil bli makulert.

Barn. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

Barn/unge hos psykologspesialist:
Inntil videre er det kun psykisk helsevern for voksne som omfattes av ordningen med felles henvisningsmottak “En Vei Inn”.
Dette innebærer at henvisninger for barn/unge, skal fortsette som før, dvs BUP-systemet skal ikke inn i ordningen med felles henvisningsmottak. For barn/unge kan fastleger inntil videre fortsatt henvise klienter direkte til våre avtalespesialister.

  • Vi ber om at det ikke sendes personlig informasjon per e-post.
  • Informasjon om priser og timebestilling finner du her.
  • Oversikt over våre psykologer finner du her.
Trist barn. Barn i sorg. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Vi tilbyr digital samtale
I tillegg til å tilby samtaleterapi i våre lokaler, tilbyr vi også terapi og veiledning ved bruk av digitale videoløsninger. Til gjennomføring av samtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget nettopp for gjennomføring av fortrolige samtaler. Videokonsultasjonene er helt sikre og et godt alternativ til fysiske oppmøter. Les mer om dette på psykologforeningens nettsider her.

Du vil få en invitasjon til samtalen fra din behandler. Du behøver ikke laste ned programvare for å delta, kun trykke på lenken. Vel møtt i våre digitale samtalerom.

Se en liten introduksjon av Whereby og vårt digitale samtalerom

Samtaleterapi