Individualterapi

Vi har psykologer både med og uten driftstilskudd. Våre psykologer er svært erfarne og holder høy faglig standard. Selv om vi primært jobber med sorg, kriser og traumer, tilbyr vi hjelp og støtte også i møte med andre former for vansker og livsbelastninger.

Vi tilbyr timer i våre lokaler i Nøstetorget 5, per telefon eller via kryptert videoløsning.

Vi gir hjelp og oppfølging både individuelt, til par, familier og grupper. Oppfølgingen kan vært avgrenset og kortvarig eller strekke seg over tid, avhengig av klientens ønsker og behov. Sammen med psykologen, vil det tas stilling til en behandlingstilnærming og målsetting som oppleves meningsfull og riktig for klienten.

Våre psykologer har lang og bred erfaring med å gi behandling og oppfølging til barn, voksne og familier rammet av sorg, kriser og traumer.

Klinikken har psykologer med driftsavtale med Helse Vest, og psykologer uten avtale.
Ved å ringe 55 59 61 80 kan du komme raskt til hos psykolog uten avtale.
Vi trenger ikke henvisning for time hos psykolog uten driftsavtale.

For å få tilbud hos psykolog med driftsavtale må det sendes henvisning fra for eksempel lege, psykolog eller barnevern. Sendes henvisning direkte til en av våre psykologer med driftsavtale er det kun den psykologen som vil vurdere henvisningen.

Dersom vi mottar uspesifisert henvisning (uten navn på psykolog), blir henvisningen tatt opp på vårt ukentlige felles inntaksmøte og dermed vurdert av flere psykologer.

Henvisning sendes pr post til: Klinikk for krisepsykologi AS, Nøstetorget 5, 5011 Bergen.

  • Vi ber om at det ikke sendes personlig informasjon per e-post.
  • Informasjon om priser og timebestilling finner du her.
  • Oversikt over våre psykologer finner du her.

I tillegg til å tilby samtaleterapi i våre lokaler, tilbyr vi også terapi og veiledning ved bruk av digitale videoløsninger. Til gjennomføring av samtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget nettopp for gjennomføring av fortrolige samtaler. Videokonsultasjonene er helt sikre og et godt alternativ til fysiske oppmøter. Les mer om dette på psykologforeningens nettsider her.

Du vil få en invitasjon til samtalen fra din behandler. Du behøver ikke laste ned programvare for å delta, kun trykke på lenken. Vel møtt i våre digitale samtalerom.

Se en liten introduksjon av Whereby og vårt digitale samtalerom

Samtaleterapi