Individualterapi

Vi kan alle i løpet av livet møte motstand og oppleve ting som er vanskelig å takle på egen hånd, og som gjør at det kan være godt å snakke med en psykolog. 

Sammen kan dere arbeide under trygge rammer i en tillitsfull dialog, der målet med terapien er at du skal føle deg sett, forstått og ivaretatt.

Din historie er viktig.

Samtaleterapi. Kollegastøtte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Terapi er en nyttig behandlingsform for en rekke psykiske utfordringer som for eksempel depresjon, angst, sorg, overgrep, livskriser og problemer i relasjoner med andre. Noen går i terapi fordi de opplever at det kan hjelpe til en sunn personlig utvikling. 

Våre erfarne psykologer gir hjelp og oppfølging både individuelt, til parfamilier og grupper. Oppfølgingen kan vært avgrenset og kortvarig eller strekke seg over tid. Vi jobber primært med sorg, kriser og traumer, men tilbyr også hjelp og støtte i møte med andre former for vansker og livsbelastninger. 

Ved å ringe 55 59 61 80 kan du komme raskt til hos en av våre privatpraktiserende psykologer uten henvisning. Informasjon om priser og timebestilling finner du her.

Vi har også psykologer med driftsavtale. For å få time trenger du en henvisning gjennom felles henvisningsmottak «En vei inn», som du kan lese mer om her.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. 

Individualterapi til barn og unge

Barn og unge kan få rask time hos en av våre privatpraktiserende psykologer uten henvisning. 
Henvisninger for barn og unge til våre avtalespesialister fortsetter som før, via BUP, fastlege, psykolog eller barnevernsleder.

Vi tilbyr digital samtale
I tillegg til å tilby samtaleterapi i våre lokaler, tilbyr vi også terapi og veiledning ved bruk av digitale videoløsninger. Til gjennomføring av samtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget for gjennomføring av fortrolige samtaler. Videokonsultasjonene er helt sikre og et godt alternativ til fysiske oppmøter. Les mer om dette på psykologforeningens nettsider her.

Du vil få en invitasjon til samtalen fra din behandler. Du behøver ikke laste ned programvare for å delta, kun trykke på lenken.

Vel møtt i våre digitale samtalerom!

Se en liten introduksjon av Whereby og vårt digitale samtalerom

Samtaleterapi