Psykologspesialister med driftsavtale

Flere av våre psykologspesialister har driftsavtale. Her forklarer vi hvordan du går frem for å få henvisning til psykologspesialist.

Voksne hos psykologspesialist

Samtaleterapi. Kollegastøtte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Fra 1. januar 2023 gjelder ordningen med Felles Henvisningsmottak «En Vei Inn». De regionale helseforetakene har i reviderte nasjonale rammeavtaler besluttet at alle henvisninger innen psykisk helsevern for voksne skal sendes til helseforetakene via «En Vei Inn».Dette innebærer at alle henviste pasienter innen psykisk helsevern skal bli rettighetsvurdert og tildelt pasientrettigheter av helseforetakene (DPS).

Avtalespesialistene våre kan kun ta imot pasienter som har fått vurdert en slik rett til nødvendig helsehjelp. Det vil si at våre avtalespesialister kun kan ta inn henvisninger som kommer via helseforetakene. Vi anbefaler deg å ta kontakt med din fastlege som kan hjelpe deg videre.

Dersom du ikke har henvisning, kan du raskt få time hos en av våre privatpraktiserende psykologer. For timebestilling, se mer informasjon her

Barn/unge hos psykologspesialist

Barn. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

Inntil videre er det kun psykisk helsevern for voksne som omfattes av ordningen “En Vei Inn”. Dette innebærer at henvisninger for barn og unge til våre avtalespesialister fortsetter som før, via BUP, fastlege, psykolog eller barnevernsleder.

Barn og unge kan også få time hos en av våre privatpraktiserende psykologer (her trengs ikke henvisning). For timebestilling, se mer informasjon her