Parterapi

Flere av våre psykologer har lang erfaring fra samlivsterapi, foreldrekonflikter, familie- og barnevern. Denne erfaringen er verdifull i møte med de mange parene som tar kontakt med oss.

Vi får ofte henvendelser fra par som har opplevd alvorlige hendelser eller som fremdeles står midt i en livskrise av ulik art. Dette kan gjelde foreldre som har opplevd å miste et barn, foreldre som lever med alvorlig sykdom eller psykisk lidelse, eller der familien er rammet av ulike typer livsbelastninger som gjør hverdagslivet fremmed eller utfordrende.

Vi gir også hjelp og støtte til ufrivillig barnløse par, der ønsket om barn utgjør deler av vanskene paret opplever. 

I andre saker bistår vi par som ønsker å finne veien tilbake til hverandre, som ønsker hjelp til å styrke kommunikasjonen, til å komme videre etter utroskap, eller til å bearbeide tillitsbrudd og andre krevende sider ved samlivet.

I samtaler med en parterapeut møter dere en nøytral tredjepart som sammen med dere utforsker veien videre. Vi jobber med relasjonelle vansker, kriser, kommunikasjon, og tydeliggjøring og balansering av behov og forventninger.

Oversikt over våre priser finner du her.
Ta kontakt med oss for mer informasjon og timebestilling.