Foreldreveiledning

Vi får ofte henvendelser fra foreldre eller fosterhjem som ønsker veiledning når det gjelder hvordan de kan støtte og trygge sine barn etter vanskelige hendelser.

Ofte vil dette gjelde barns behov etter tapsopplevelser, vold- og overgrepserfaringer, omsorgsovertakelser eller andre livsbelastninger. Våre psykologer har lang erfaring med å arbeide både terapeutisk med barn og med veiledning til foreldre etter slike hendelser. I tillegg tilbyr vi foreldreveiledning i andre typer saker, for eksempel der barn strever med angst- og depresjonsproblematikk, atferdsvansker og utfordringer knyttet til følelses- og selvregulering. 

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Ved behov kan det tilbys timer både for foreldre, barnet selv og hele familiesamtaler. Dette vil vurderes i forståelse mellom foreldrene og terapeuten. 

Magne Raundalen og Atle Dyregrov har utarbeidet en foreldreveileder for flyktningforeldre. Veilederen er en oppslagsbok som kan gi flyktningforeldre spesifikk kunnskap og veiledning for hvordan de skal takle utfordringene som kan oppstå i en stressende og vanskelig hverdag. Du kan lese mer om dette her.