Runa Kongsvik

Runa Kongsvik er utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun har arbeidet som kommunepsykolog for flyktninger, i tverrfaglig rehabiliteringssenter, og med skadelig seksuell atferd i spesialisthelsetjenesten (BUP). 

Hun tilbyr oppfølging ved krise, traume, angst, depresjon, søvnvansker mm., til unge, voksne og eldre. I tillegg til å jobbe hos oss jobber hun 50% i Helse Bergen med digital behandling, og for Bergen kommune med samtalegrupper om kjønnsidentitet. 

Runa har videreutdanning i kjønnsmangfold og seksuelt mangfold (UiA) og traumebehandlingen EMDR, og tar for tiden videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi. Hun tilbyr behandling på norsk og engelsk.