Veileder for flyktningforeldre

Foreldreveiledningen er et selvhjelpsverktøy utviklet for flyktningforeldre.

Atle Dyregrov

Professor emeritus, dr. philos
Spesialist i klinisk psykologi
Klinikk for krisepsykologi, Bergen, Norge
atle@krisepsykologi.no

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Magne Raundalen

Psykologspesialist, Foredragsholder, Prosjektleder, Sakkyndig

Foreldreveiledningen er en oppslagsbok som kan gi flyktningforeldre spesifikk kunnskap og veiledning for hvordan de skal takle utfordringene som kan oppstå i en stressende og vanskelig hverdag.

Foreldreveiledningen inneholder fire overordnede temaer om hvordan barn opplever og reagerer på krig og flukt, generelle foreldreråd, spesifikke råd som foreldrene kan gi barna, og veiledning for egenomsorg for foreldre.  

Prosjektet på foreldreveiledningen er finansiert av Egmont Foundation og er et samarbeid mellom Center for Crisis Psychology, HERO i Norge og Danske Røde Kors.

Den norske versjonen kan lastes ned HER
Guiden er tilgjengelig på totalt 12 språk som alle kan lastes ned som en PDF-fil HER.

Veilederen finnes også som en app “Guide for Refugee Parents” for Iphone som finnes HER og for Android HER

English
The Parent Guide gives information and advice to refugee parents about children’s reactions, sleep and needs. The guide can be downloaded both as a PDF and as an app (search for «Parent-Guide»).

Barn av IS krigere. Flyktningbarn. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner.
  • For English PDF version, press here
  • For Russian version, press here
  • For Arabic PDF version, press here
  • For Ukrainian PDF version, press here
  • For other PDF versions, press here