Spedbarn får oksygen. Barn på sykehus. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Fagblogg, Nyheter

Veiledning for flyktningforeldre

I 2017 laget vi en veiledning for flyktningforeldre som er oversatt til en rekke språk.
Den er mer aktuell enn noensinne.

Spedbarn får oksygen. Barn på sykehus. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Konkrete råd til foreldre om hva de kan gjøre for sine barn. Den vil nok være nyttig for foreldre som ikke nødvendigvis er flyktninger også, som foreldre og andre voksne som har ansvar for barn har opplevd eller opplever krig.

Link til arabisk utgave: https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2018-03/Guide_arabisk_01_B_korr.pdf

Link til engelsk utgave:
https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2018-03/Guide_EN_01_B_1-korr.pdf

For andre språkversjoner, gå inn her:
https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/roede-kors-asyl/eksperter-og-viden-i-asyl/foraeldreguiden

Barn av IS krigere. Flyktningbarn. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.