Spedbarn får oksygen. Barn på sykehus. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Fagblogg, Nyheter

Veiledning for flyktningforeldre

I 2017 laget vi en veiledning for flyktningforeldre som er oversatt til en rekke språk. Den er mer aktuell enn noensinne. Konkrete råd til foreldre om hva de kan gjøre for sine barn. Den vil nok være nyttig for foreldre som ikke nødvendigvis er flyktninger også, som foreldre og andre voksne som har ansvar for… Fortsett å lese Veiledning for flyktningforeldre

Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.
Fagblogg, Nyheter

Våpenhvile nå 

De siste ukene har vi vært vitne til hvilken umenneskelig lidelse krig og terror fører med seg. Beskrivelsene som preger nyhetsbildet og sosiale medier viser en brutalitet som ikke er til å fatte. Krigen i Midtøsten plasserer seg langt utenfor hva vi som verdenssamfunn kan leve med av menneskelig smerte og sivile tap.  Det finnes… Fortsett å lese Våpenhvile nå