Ensomhet. Etterlatte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud

Sorggruppe for foreldre som har mistet barn mellom 16-30 år.

Vi tilbyr sorggruppe for foreldre som har mistet barn mellom 16 og 30 år. Vi planlegger å starte opp med sorggrupper våren 2021 for foreldre som har mistet barn i alderen 16-30 år. I gruppen vil foreldre få anledning til å få støtte og forståelse fra andre i samme situasjon, sette ord på tanker og… Fortsett å lese Sorggruppe for foreldre som har mistet barn mellom 16-30 år.