Ensomhet. Etterlatte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud

Sorggruppe for foreldre som har mistet store barn og voksne barn.

Vi tilbyr sorggruppe for foreldre som har mistet store barn og voksne barn mellom 16 og 30 år.

Samhold. Kollegastøtte. Sosial nettverksstøtte. Gruppeterapi. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner.

I gruppen vil foreldre kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og å lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp, slik som: sorg og savn over tid, ulike reaksjonsmønstre hos menn og kvinner, sorg i familien, mestring og tilpasning til hverdag og jobb samt smertefulle minner, omgivelsens reaksjoner, veien videre osv.

Målgruppe: Foreldre som har mistet store barn og voksne barn mellom 16 og 30 år.

Tid og varighet: Gruppen møtes 7 ganger og møtetid er fra kl. 13.30 til kl. 15.00.

Pris: 4.500,-/pers. 6.750,-/par.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen, 6 etg. (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset).

Påmelding mottas fortløpende
Se kontaktinfo her.

Vi tilbyr også sorggrupper for voksne som har mistet livsledsager. Du kan lese mer om dette her.

Sorggrupper Bergen