Ensomhet. Etterlatte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud

Sorggruppe for foreldre som har mistet barn mellom 10-30 år, starter 7. mars 2023.

Vi tilbyr sorggruppe for foreldre som har mistet barn mellom 10 og 30 år.

Samhold. Kollegastøtte. Sosial nettverksstøtte. Gruppeterapi. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner.

Vi starter opp sorggruppe for foreldre som har mistet barn i alderen 10-30 år, så snart vi har nok påmeldte. I gruppen vil foreldre få anledning til å få støtte og forståelse fra andre i samme situasjon, sette ord på tanker og erfaringer – og lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning fra en erfaren psykolog. Ulike tema vil tas opp i løpet av samlingene, herunder sorg og savn over tid, ulike måter å reagere på, hvordan sorg påvirker familien, reaksjoner hos andre i omgivelsene, samt hvordan mestre og finne veien videre i en ny hverdag – hvor det også gis plass til sorg, savn og minner.

Målgruppe: Foreldre som har mistet barn mellom 10 og 30 år.

Tid og varighet: Gruppen møtes 7 ganger og møtetid er fra kl. 15.00 til kl. 16.30.
Dato for neste gruppe er: 7 mars, 14 mars, 28, mars, 11 april, 18 april, 25 april og 30 mai.

Pris: 4.800,-/pers. 7.200,-/par.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Nøstetorget 5, NO-5011 Bergen, 7 etg.

Påmelding mottas fortløpende
Se kontaktinfo her.

Vi tilbyr også sorggrupper for voksne som har mistet livsledsager. Du kan lese mer om dette her.

Sorggrupper Bergen