Ensomhet. Etterlatte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud

Sorggruppe for foreldre som har mistet barn mellom 10-30 år.

Sorggruppe for foreldre som har mistet barn mellom 10 og 30 år startet 13 september 2023. Er det plass, tar gruppen fortløpende imot nye deltakere.

Savn og sorg. Sosial nettverksstøtte. Etterlatte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Det er så uendelig vondt å miste et barn uansett alder. Døden er så endelig og fraværet av barnet påvirker oss sterkt følelsesmessig. Sorg er en naturlig reaksjon på et tap. Sorg påvirker tanker, følelser og kropp. Mange blir kastet ut i et ukjent følelsesmessig landskap. Det tar ofte lang tid å lære å leve med en stor og intens sorg. Dette kan føre til større sårbarhet også i forhold til familie og nettverk. Sorg oppleves forskjellig ut fra den relasjonen og tilknytningen man har hatt.
I gruppen vil foreldre få anledning til å få støtte og forståelse fra andre i samme situasjon, sette ord på tanker og erfaringer – og lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning fra en erfaren psykolog. Ulike tema vil tas opp i løpet av samlingene, herunder sorg og savn over tid, ulike måter å reagere på, hvordan sorg påvirker familien, reaksjoner hos andre i omgivelsene, samt hvordan mestre og finne veien videre i en ny hverdag – hvor det også gis plass til sorg, savn og minner.

Målgruppe: Foreldre som har mistet barn mellom 10 og 30 år.

Tid og varighet: Gruppen møtes 7 ganger og møtetid er fra kl. 15.00 til kl. 16.30.
Gruppen startet 13. september 2023.

Pris:  For en forelder er prisen for de 7 første møtene kr. 4.800,- (forskuddsbetaling). Halv pris for partner.
Det har tidligere vært etterspurt å fortsette i gruppe etter de 7 første møtene. Derfor har vi åpnet opp for at nye kan komme inn underveis, slik at de som ønsker kontinuitet kan få det. Du betaler månedlig, deltakelse koster 500,- pr møte (1,5 time). Halv pris for partner.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Nøstetorget 5, NO-5011 Bergen, 7 etg.

Påmelding mottas fortløpende
Se kontaktinfo her.

Vi tilbyr også sorggrupper for voksne som har mistet livsledsager. Du kan lese mer om dette her.

Sorggrupper Bergen