Savn og sorg. Etterlatte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud

Sorggruppe for voksne som har mistet livsledsager

I denne sorggruppen vil dere kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og å lytte til andres.

Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp slik som: sorg og savn over tid, ulike reaksjonsmønstre hos menn og kvinner, sorg i familien, mestring og tilpasning i hverdag og jobb samt smertefulle minner, omgivelsenes reaksjoner, veien videre osv.

Savn og sorg. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Sorggruppe. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte.

Målgruppe: Voksne som har mistet livsledsager eller ektefelle brått og uventet.

Tid og varighet:  Gruppen møtes 7 ganger. Møtetid er fra kl. 15.30 – kl. 17.00.
Gruppen vil bli satt opp våren 2021, dersom regelverket tillater det i forhold til koronasituasjonen og smitteverntiltak.

Pris: 4.500,-/person.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Nøstetorget 5, NO-5011 Bergen, 7 etg.

Påmelding mottas fortløpende
Se kontaktinfo her.

Vi tilbyr også sorggrupper for foreldre som har mistet voksne barn mellom 16 og 30 år. Du kan lese mer om dette her.