Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.
Gruppetilbud

Sorggruppe for voksne som har mistet livsledsager starter 20. november 2023

Det å miste sin livsledsager kan oppleves som at en mister noe av seg selv, og den som sørger opplever ofte at en kan bli alene med sin sorg.
Sorg er en naturlig reaksjon på et tap og sorg påvirker tanker, følelser og kropp. Sorgarbeid handler ikke om å legge sorgen bak seg, men å innlemme den i livet. Det kan være godt å få hjelpe til dette arbeidet.

Mange blir kastet ut i et ukjent følelsesmessig landskap og det tar ofte lang tid å lære å leve med en stor og intens sorg. Dette kan føre til større sårbarhet også i forhold til familie og nettverk.

Når en person som står en nær dør, er det ulike måter å reagere på; en kan for eksempel reagere med sorg, sinne, fortvilelse, frykt for fremtiden, uro, energitap, fysisk smerte, konsentrasjons- og hukommelsesvansker.
Det å kunne snakke med noen kan bli en viktig støtte på veien. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.Fokus i gruppemøtene våre er å anerkjenne sorgen og dele denne med andre. Gjennom å dele opplevelser, bekymringer og vansker med andre som også har mistet en livsledsager, blir man hørt, sett og forstått på en god måte. Da kan man få man nye opplevelser og erfaringer, som kan bli til hjelp eller trøst i eget liv.

I gruppen kan en snakke om det man har opplevd og den man har mistet, samt sette ord på å kjenne på reaksjoner og utfordringer av forskjellig art. Gjennom gruppeprosessen deler deltakerne sine erfaringer og reflekterer over tema som sorg, følelsene for den døde, sårbarhet, konsentrasjonsvansker, påminnere og merkedager. Det en står i og det en kjenner på, er det plass til å dele i gruppen.

Alle som deltar i gruppen har taushetsplikt og vi forventer dektakerne viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

Sorggruppe for voksen som har mistet livsledsager 20. november 2023. Er det plass, tar gruppen fortløpende imot nye deltakere.

Målgruppe: Voksne som har mistet livsledsager eller ektefelle brått og uventet.

Deltakere: Gruppen består vanligvis mellom 4-8 deltakere og ledes av vår dyktige psykolog Christine Lien. Christine har særlig kompetanse på sorgarbeid og krise- og traumereaksjoner.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Tid og varighet:  Gruppen møtes ukentlig hver mandag i våre lokaler på Nøstetorget 5. Hvert gruppemøte starter kl. 15.00 og varer i 1,5 time.

Varighet: En kan gå i gruppen så lenge man ønsker, men for å starte må en forplikte seg til å delta i gruppen i minst 7 uker etter hverandre. Ønsker man å fortsette med ukentlige gruppemøter tilbyr vi dette til en redusert pris (se under).

Pris:  Pris for de 7 første møtene kr. 4.800,- (forskuddsbetaling).
Det har tidligere vært etterspurt å fortsette i gruppe etter de 7 første møtene. Derfor har vi åpnet opp for at nye kan komme inn underveis, slik at de som ønsker kontinuitet kan få det. En betaler månedlig og deltakelse koster 500,- pr møte (1,5 time).
En betaler ikke for ferier eller om psykologen avlyser.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Nøstetorget 5, NO-5011 Bergen, 7 etg.

Påmelding mottas fortløpende
Se kontaktinfo her.

Vi tilbyr også sorggrupper for foreldre som har mistet voksne barn mellom 10 og 30 år. Du kan lese mer om dette her.