Savn og sorg. Etterlatte. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle sorg. Sorgsenter. Sorgreaksjoner. Bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud

Sorggruppe for voksne som har mistet livsledsager

I denne sorggruppen vil dere kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og å lytte til andres.

Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp slik som: sorg og savn over tid, ulike reaksjonsmønstre hos menn og kvinner, sorg i familien, mestring og tilpasning i hverdag og jobb samt smertefulle minner, omgivelsenes reaksjoner, veien videre osv.

Dersom du ønsker å skrive deg opp på liste for dette tilbudet, ta kontakt på telefon 5559 6180.

Savn og sorg. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Sorggruppe. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte.

Målgruppe: Voksne som har mistet livsledsager eller ektefelle brått og uventet.

Tid og varighet: Gruppen møtes 7 ganger. Møtetid er fra kl. 16.00 – kl. 17.30.

Denne gruppen har startet. Påmeldinger til neste gruppe mottas fortløpende.

Pris: 4.500,-/person.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen, 6 etg. (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset).

Påmelding: Se kontaktinfo her

Vi tilbyr også sorggrupper for foreldre som har mistet voksne barn mellom 18 og 30 år. Du kan lese mer om dette her.