Selvmord. Leve. Etterlatte. Snakke om selvmord. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Fagblogg, Nyheter

10 råd for å håndtere frykt og usikkerhet

English version is found here

Atle Dyregrov

Professor emeritus, Dr. philos
Spesialist i klinisk psykologi
Klinikk for krisepsykologi, Bergen, Norge
atle@krisepsykologi.no

Krig i Ukraina skaper usikkerhet og uro. Under finnes 10 råd som kanskje kan være til hjelp i en usikker hverdag

  1. Lev livet så normalt som mulig – ikke la frykten få snevre inn livet ditt
  2. Skyv bort bekymringer gjennom distraksjon – en god bok, en film, eller annet som låser tankene ved noe annet
  3. Tenk «sterke tanker» og gjenta disse for deg selv om du blir urolig: Det er ingen grunn til at dette skal skje her», «Vårt politi og forsvar er mer på vakt enn noen gang før», «Jeg er trygg», «Dette skal gå bra»
  4. Mosjon, rolig musikk og ulike avspenningsmetoder kan nyttes om uroen er stor
  5. Aktiviteter gir dobbel gevinst – du opplever noe og tankene holdes borte fra bekymringene
  6. Aksepter at liver alltid vil være noe usikkert – du kan ikke ha kontroll med alt
  7. Pass på hvor mye du leser eller ser på nyheter – nøy deg med en oppdatering daglig. Søk ut informasjon om det gjør deg roligere
  8. La bekymringstanker samles i en daglig kort «bekymringstid» (10 min.). Om de ellers dukker opp; gjenta hver gang at «disse tankene skal jeg tenke på i bekymringstiden min»
  9. Overlat til politiet å passe på. Du blir anspent og urolig om du går 24-timers vakter
  10. Uroer du deg veldig sterkt, f.eks. fordi du har vært rammet av terror eller traumer tidligere, så søk hjelp om det blir for ille