Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Kurs og konferanse, Nyheter

Kurs: Behandling av traumerelatert dissosiasjon av personligheten – Bergen høsten 2022

Dette kurset er et videregående kurs for de som har tatt Arne Blindheim og Marianne Straume sine 8-  eller 12 -dagers grunnkurs, Ellert Nijenhuis sine grunnleggende 8-dagers kurs enten i Bergen eller andre steder, og eventuelt de som har fulgt Nijenhuis sin opplæring på Modum Bad. Kurset er også åpent for de som har tatt det videregående kurset tidligere.
Kurset er lagt opp for de som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i å behandle personer som har blitt kronisk traumatisert.

Sted: Bergen
Tidsrom: Høsten 2022 (3 x 3 dager). Datoer kommer senere.

Videregående kurs:

Behandling av traumerelatert dissosiasjon av personligheten /
Enactive Trauma Therapy

Kursholder: Ellert Nijenhuis

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Kurset vil inneholde diskusjoner og kliniske øvelser knyttet til teori. Teorien er beskrevet i bøkene i «The Haunted Self» av Van der Hart, Nijenhuis & Steele (2006), og mer spesifikt i «The Trinity of Trauma», del 1 & 2 (2015) og del 3 (2017). Deltakerne er invitert til å presentere utfordrende kliniske saker. Disse sakene vil bli brukt til å øve på å utforme helhetlige analyser til bruk for å lage detaljerte behandlingsplaner og spesifikke intervensjoner. Deltakerne vil ta del i rollespill for å tilstrebe at deltakerne får en solid forståelse for hvordan dissosiative pasienter føler, tenker og handler og for å oppnå en høyest mulig kompetanse i bruk av de kliniske verktøy som kreves for å drive terapi med kronisk traumatiserte pasienter.

De kliniske diskusjonene vil omfatte et stort spekter av teoretiske og kliniske tema. Kurset vil fokusere på å øke deltakernes kompetanse i å gjøre ulike dybdeanalyser av pas. fungering, hvordan en kan hjelpe pas. med å overkomme fobi mot å ha en dissosiativ lidelse og fobi mot samarbeid og tilknytning i første del av behandlingen, dybdeanalyser og behandling av erstatningshandlinger, som lavere handlingstendenser som suicidalitet, rusmisbruk, ustabilitet og brudd i personlige relasjoner, inkludert relasjon med terapeut og terapeutisk team. Erstatningshandlinger som refleksive mentale handlinger vil også bli utforsket, og det vil bli diskutert og øvet på hvordan en kan styrke pas. bruk av mer reflektive og kreative handlinger.

Konferanse, undervisning. Kurs. Kriseledelse. Krisekommunikasjon. Beredskapsledelse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Deltakerne vil få øve på ulike måter som pas. kan bli hjulpet til å integrere sine traumatiske minner og bli kjent med de mentale og atferdsmessige handlingene som personer med relasjonell traumatisering utfører for å utslette tilknytningsrelasjoner. Deltakerne vil få øve på hvordan pas. kan reparere samarbeid og tilknytning til terapeut og terapeutisk team.

En vil fokusere på overføring og motoverføring, og deltakerne vil bli invitert til å utforske egne responser til deres vanskelige pasienter. I denne konteksten vil en lære hvordan motoverføringsreaksjoner kan bli forstått som erstatningshandlinger, som handlinger som erstatter mer adaptiv og kreativ, men også mer krevende klinisk atferd. Generelt sett oppstår motoverføringshandlinger når pas. handlinger lokker frem terapeutens forsvarssystemer så sterkt at terapeuten mister kapasiteten til å være integrerende og terapeutisk effektiv. Måter å oppdage, takle og overkomme disse mønstrene vil bli utforsket og øvet på.

Om kursholder:

Ellert Nijenhuis født i 1951, er klinisk psykolog og forsker, og arbeider i Nederland. Han er en av verdens fremste eksperter på traumatisering og har arbeidet med dette klinisk de siste 35 årene. Ved siden av har han drevet mye forskning og undervisning. Han har også skrevet er rekke kliniske og vitenskaplige artikler, samt flere bøker, som ”The Haunted Self” som kom ut i 2006 og «Trinity of Trauma, vol 1 & 2 (2015) og vol. 3 (2017). Nijenhuis har fått en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid, bl.a. i 2004 da han ble utnevnt som «Knight of the Order of the Dutch Lion» av dronningen i Nederland for hans forskning og arbeid på dette feltet. Han har vært plenumsforeleser på mange internasjonale konferanser og han nyter stor respekt for sitt arbeid. Hjemmeside: http://www.enijenhuis.nl

Sted og tid:

Kurset blir holdt i Bergen. Spesifikt kurssted er ennå ikke bestemt.

Undervisning, konferanse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Datoer for kursene:
1. del: høsten 2022, datoer kommer senere
2. del: høsten 2022, datoer kommer senere
3. del: høsten 2022, datoer kommer senere

Kursene vil vare fra:
kl. 10.00-17.30 første dag
kl. 09.00-16.30 andre dag
kl. 08.30-15.30 tredje dag

Kursavgift:

18.500,- inkl. lunsj og kaffepauser alle dagene. Betaling kan bli delt i 2, der halvparten betales før 1. del og andre halvparten før 3. del hvis dette er ønskelig. I så fall må dette oppgis ved påmelding. 

Det vil være 10% rabatt for medlemmer i ESTD (Europeen Society for Trauma and Dissociation). For å få denne rabatten må en ha betalt medlemsskap innen 20. juli 2021. Oppgi medlemsskap ved påmelding eller innen 10. april 2021.

Påmelding:

Påmelding til ar-blind@online.no. Påmelding inkluderer alle 8 dagene.
Avbestilling etter 20. juli 2021 blir fakturert fullt ut (hele kursrekken).
Ved påmelding, oppgi utdanning/stilling, jobbadresse, epostadresse og telefonnummer, samt fakturaadresse. Vær spesielt observant på at en oppgir korrekt fakturaadresse. For de som arbeider i helseforetak vil for eksempel dette ofte være et regnskapskontor. Husk å oppgi bestillingsnummer/meridanummer der dette skal påføres faktura.    

Godkjenning:

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening som 67,5 timers fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet.

Ytterligere opplysninger kan fås ved å ta kontakt på ar-blind@online.no.