Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Kurs og konferanse, Nyheter

Kurs: Behandling av traumerelatert dissosiasjon av personligheten – Bergen 2022/2023

Dette kurset er et videregående kurs for de som har tatt Arne Blindheim og Marianne Straume sine 8-  eller 12 -dagers grunnkurs, Ellert Nijenhuis sine grunnleggende 8-dagers kurs enten i Bergen eller andre steder, og eventuelt de som har fulgt Nijenhuis sin opplæring på Modum Bad. Kurset er også åpent for de som har tatt det videregående kurset tidligere.
Kurset er lagt opp for de som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i å behandle personer som har blitt kronisk traumatisert.

Sted: Bergen
Tidsrom: Høst 2022 – vår 2023 (8 dager).

Videregående kurs:

Behandling av traumerelatert dissosiasjon av personligheten /
Enactive Trauma Therapy

Kursholder: Ellert Nijenhuis

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Kurset vil inneholde kliniske øvelser og diskusjoner ut fra teori som beskrevet i «The Haunted Self» (2006), Trinity of Trauma, vol. 1&2 (2015) og Trinity of Trauma, vol. 3 (2017), og er en videre utdypning i hvordan arbeide på en god måte med kronisk traumatiserte pasienter. Deltakerne vil bli invitert til å presentere utfordrende kliniske saker, som vil bli brukt til å øve på spesifikke intervensjoner og til å øve på helhetlige analyser.

Det vil bli øvet på hvordan en kan arbeide med erstatningshandlinger som rus, ustabilitet, relasjonsbrudd og suicidalitet, samt hvordan arbeide med samarbeid og tilknytning. Det vil bli diskutert og øvd på hvordan en kan styrke pas. bruk av mer reflekterte og kreative handlinger.

Konferanse, undervisning. Kurs. Kriseledelse. Krisekommunikasjon. Beredskapsledelse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Deltakerne vil få øve på ulike måter som pas. kan bli hjulpet til å integrere sine traumatiske minner, samt fokusere på å utforske egne handlinger i forhold til deres vanskelige pasienter, som når terapeuten selv mister kapasiteten til å være integrerende og terapeutisk effektiv. Måter å oppdage, håndtere og overkomme disse mønstrene på vil bli utforsket og øvet på.

Om kursholder:

Ellert Nijenhuis født i 1951, er klinisk psykolog og forsker, og arbeider i Nederland. Han er en av verdens fremste eksperter på traumatisering og har arbeidet med dette klinisk de siste 35 årene. Ved siden av har han drevet mye forskning og undervisning. Han har også skrevet er rekke kliniske og vitenskaplige artikler, samt flere bøker, som ”The Haunted Self” som kom ut i 2006 og «Trinity of Trauma, vol 1 & 2 (2015) og vol. 3 (2017). Nijenhuis har fått en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid, bl.a. i 2004 da han ble utnevnt som “Knight of the Order of the Dutch Lion” av dronningen i Nederland for hans forskning og arbeid på dette feltet. Han har vært plenumsforeleser på mange internasjonale konferanser og han nyter stor respekt for sitt arbeid. Hjemmeside: http://www.enijenhuis.nl

Sted og tid:

Kurset blir holdt på Clarion Hotell Admiral, Bergen.

Undervisning, konferanse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Datoer for kursene:
1. del: 19 – 21 oktober 2022
2. del: 9 – 10 januar 2023
3. del: 22 – 24 mai 2023

Kursene vil vare fra:
kl. 10.00-17.30 første dag
kl. 09.00-16.30 andre dag
kl. 08.30-15.30 tredje dag

Kursavgift:

18.500,- inkl. lunsj og kaffepauser alle dagene. Betaling kan bli delt i 2, der halvparten betales før 1. del og andre halvparten før 3. del hvis dette er ønskelig. I så fall må dette oppgis ved påmelding. 

Det vil være 10% rabatt for medlemmer i ESTD (Europeen Society for Trauma and Dissociation). For å få denne rabatten må en ha betalt medlemsskap innen 1. september 2022. Oppgi medlemsskap ved påmelding eller innen 1. september 2022.

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 1. september 2022.  Avbestillinger etter dette vil bli fakturert fullt ut.
Påmelding gjøres til ar-blind@online.no og inkluderer alle 8 dagene.
Ved påmelding, oppgi utdanning/stilling, jobbadresse, epostadresse og telefonnummer, samt fakturaadresse. Vær spesielt observant på at en oppgir korrekt fakturaadresse. For de som arbeider i helseforetak vil for eksempel dette ofte være et regnskapskontor. Husk å oppgi bestillingsnummer/meridanummer der dette skal påføres faktura.    

Medlemmer av ESTD (Europeen Society for Trauma and Dissociation) vil få 10% rabatt på kursavgift.

Godkjenning:

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening som 60 timers vedlikeholdsaktivitet.

Ytterligere opplysninger kan fås ved å ta kontakt på ar-blind@online.no.