Krise, katastrofe. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

Din respons på uvanlige hendelser

Hva er de mentale helsekonsekvensene ved koronasituasjonen sammenlignet med andre kriser – og hvilke forskjeller finnes mellom ulike land? 

Krise, katastrofe. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Global Collaboration on Traumatic Stress” (GC-TS) ønsker å undersøke dette spørsmålet.
Ved å svare på et enkelt spørreskjema, hjelper du dem å samle informasjon fra ulike land. 
Følg linken – det tar kun 5 minutter å svare og du får umiddelbart tilbakemelding. 

English:

How is our country doing?

The “Global Collaboration on Traumatic Stress” (GC-TS), is a collaborative working on psychotrauma topics of global importance. One important topic is to examine cross-cultural responses to COVID-19 versus other traumatic events. Also for our country it would be very important to look into mental health effects of the crisis compared to other countries and to other traumatic events.
Follow the link, it takes less then 5 minutes and with immediate feedback.