Ingrid Toppe

Ingrid Toppe

Psykolog, Gruppeterapeut, Foredragsholder

Telefon: 47 66 99 36

Ingrid Toppe er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og utdannet gruppeterapeut fra Institutt for Gruppeanalyse. 

Ingrid tilbyr behandling til barn, voksne, par og familier rammet av sorg, traumer og kriser, samt behandling for mer generelle psykiske vansker. Hun tar på seg undervisnings- og veiledningsoppdrag, og oppdrag som sakkyndig for barnevernstjenesten og retten. Hun har tidligere jobbet med unge rusavhengige, voksne med psykiske vansker, og i kommunen med barn og familier med mange forskjellige utfordringer. 

Ingrid er særlig opptatt av hvordan gruppene vi lever i både kan hjelpe og hindre oss i møte med livets utfordringer. Traumatiske opplevelser kan gjøre at man isolerer seg, eller gjøre det tydelig at de gruppene man er i ikke fungerer. Å hjelpe mennesker til å etablere gode og helsefremmende nettverk i sine liv er blant de viktigste fokusområdene for hennes arbeid. Behandlingen kan foregå både individuelt og i grupper, fysisk på kontoret og over video, og Ingrid tilbyr behandling på både norsk og engelsk. Ingrid tilbyr psykodynamisk samtaleterapi, ulike former for eksponeringsterapi, og metakognitiv terapi. Du trenger ikke henvisning for å bestille time hos Ingrid. 

Om gruppeterapi

Gruppeterapi er en form for behandling der en (liten) gruppe mennesker møtes, under ledelse av en gruppeterapeut, for å hjelpe seg selv og hverandre. Vi fødes inn i, vokser opp i og preges av grupper – familie, skole, venneflokk, aktiviteter, arbeidsplass. Det er i møtet med andre at vår virkelighetsoppfatning og selvbilde skapes, bekreftes og forandres. Gruppeterapi tilbyr et rom hvor en kan komme sammen for å dele problemer og bekymringer, for bedre å forstå sin egen situasjon, og for å lære fra og med hverandre. Gruppeterapi hjelper mennesker til å lære om seg selv og bedre sine mellommenneskelige relasjoner. Den adresserer følelser av isolasjon, depresjon og angst og hjelper mennesker til å gjøre endringer som gir bedring i funksjon og livsfølelse. Gruppen kan også være en treningsarena for å øve på ting man syns er vanskelig – som å vise følelser, gi og få tilbakemeldinger, knytte seg til andre, sette grenser, og be om og motta støtte. 

Og gruppeterapi virker! Sammenlignende studier viser at gruppepsykoterapi er like effektivt som individual terapi og i noen tilfelle mer virksomt.