Kollegastøtteordning

Klinikk for krisepsykologi har lang erfaring med å tilby støtte og veiledning til ansatte og ledere i offentlig og privat sektor.

Som en del av dette, har vi sett hvilken betydning den kollegiale støtten kan ha for en ansatt når vedkommende er rammet av belastende hendelser enten privat eller på jobb. Vi kan bidra med å implementere og styrke kollegastøtteordninger ved ulike arbeidsplasser. 

En kollegastøtteordning er god personalomsorg i praksis.

Hensikten med ordningen er å sikre at de ansatte får tilgang på en konfidensiell og støttende prat med en kollega vedkommende har tillit til. Kollegastøtten vil være valgt av sine kolleger og ha mottatt god opplæring for å styrke rolleutøvelsen. Vår erfaring er at opplevelsen av sosial støtte og ivaretakelse på arbeidsplassen kan redusere sykefravær og forebygge behovet for profesjonell hjelp.

For at en kollegastøtteordning skal fungere godt, er det viktig at ordningen er godt forankret i ledelsen, at utvelgelsen av kollegastøtten baserer seg på kollegenes ønsker, og at de aktuelle kollegastøttene gjennomgår en god opplæring for å kunne forstå og håndtere kollegenes reaksjoner på belastende hendelser. Våre psykologer vil bistå ledelsen i implementeringen og gjennomføringen av ordningen, blant annet med tanke på hvordan ordningen skal gjøres kjent og formidles til de ansatte. Videre er det viktig at det er kollegene selv som velger ut hvem de ønsker som kollegastøtter, slik at det sikres legitimitet og tillit hos dem som skal ta ordningen i bruk. 

Selve opplæringen består av 3-4 dager med opplæring, drøfting, gjennomgang av case og diskusjon av ulike dilemma. Deretter vil det være tilrådelig med veiledning ved behov og årlige samlinger slik at erfaringer kan utveksles og nødvendig kunnskap kan friskes opp. 

Kollegastøtten vil også få opplæring for å kunne vurdere om det er behov for mer profesjonell oppfølging i fortsettelsen, og hvordan man går frem for å oppnå dette. I saker der kollegastøtten er i tvil, kan det søkes veiledning hos våre psykologer. 

Kostnadene i forbindelse med kollegastøtteordningen vil avhenge av omfang og hvilken type opplæring og oppfølging som er ønsket. Vi tilpasser ordningene i henhold til arbeidsplassens behov.  Ta kontakt med oss for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du her.

Hva er kollegastøtte kollegastøtteordning omsorgsledelse omsorgslederskap