Gruppesamtaler, debriefing. Kriseledelse. Krisekommunikasjon. Beredskap. Beredskapsledelse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud, Nyheter

Langtids gruppeterapi

Gruppeterapi er en form for behandling der en gruppe mennesker møtes, under ledelse av en gruppeterapeut, for å hjelpe seg selv og hverandre. Det er i møte med andre at vår virkelighetsoppfatning og selvbilde skapes, bekreftes og forandres. Gruppeterapi tilbyr et rom hvor en kan komme sammen for å dele problemer og bekymringer, for bedre å forstå sin egen situasjon, og for å lære fra og med hverandre. Den adresserer følelser av isolasjon, depresjon og angst og hjelper mennesker til å gjøre endringer som gir bedring i funksjon og livsfølelse.

Dette er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med dine relasjoner til andre mennesker. Dette kan dreie seg om vansker i nære relasjoner, vansker med å etablere relasjoner, ensomhet og usikkerhet i møte med andre, eller behov for å bearbeide tidligere vanskelige opplevelser.

Ved å dele ditt og delta i andres historier vil du kunne få bedre innsikt i hvilke mønstre som kan spille seg ut, hvordan de påvirker deg, og hva du kan gjøre for å endre dem. En terapigruppe er en arena der du kan øve på ting du syns er vanskelig, f.eks. ta plass, være sårbar, eller sette grenser. Du kan også sjekke ut hvordan du faktisk blir oppfattet av andre, og vil oppdage at du sjelden er alene med vanskelige tanker og følelser.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Gruppeterapi har et stort potensiale for personlig vekst og varig endring, og forskning har vist at det er like effektivt som individualterapi. Det er ingen «quick fix», da vi tar sikte på dyptgående endring av mønstre som man ofte har hatt med seg i et helt liv.

Hvem passer gruppen for? Du må være motivert for å delta aktivt i et gruppeprosejekt sammen med andre, og dele dine problemer og utfordringer. Gruppen er åpen for voksne. Du må kunne beherske norsk, og du kan ikke ha sterkt nedsatt hørsel. Gruppen er ikke aktuell for deg som er aktivt suicidal, bruker rusmidler eller benzodiazepiner daglig, har en aktiv psykoselidelse, en aktiv bipolar lidelse, eller har en psykisk utviklingshemming. Det vil ikke bli tatt inn medlemmer i gruppen som kjenner hverandre fra før.

Forsamtaler: Det vil bli gjennomført minst en forsamtale med gruppeterapeuten før oppstart i gruppen. Der vil du få mer informasjon om gruppen og grupperegler, og få anledning til å spørre om ting du lurer på. Sammen vil du og terapeuten vurdere om dette tilbudet egner seg for deg og dine problemstillinger.

Praktisk

Deltakere: Gruppen består av 8-10 deltakere og ledes av psykolog og gruppeterapeut Ingrid Toppe.

Tid og sted: Gruppen møtes hver onsdag fra kl 15-1630 i våre lokaler i Nøstetorget 5, 5011 Bergen. Hvert gruppemøte varer i 90 minutter (to behandlingstimer).

Gruppesamtaler, debriefing. Kriseledelse. Krisekommunikasjon. Beredskap. Beredskapsledelse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Varighet: Man kan gå i gruppen så lenge man ønsker. For å starte må du kunne forplikte deg til å delta i gruppen i minst tre måneder. Nye medlemmer starter når gamle slutter.

Betaling: Du betaler månedlig, deltakelse koster 290,- per behandlingstime (mellom 2320,- og 2900,- i måneden). Du betaler ikke for ferier eller om terapeuten avlyser. Pris for forsamtaler er 1550,- per samtale.

Ta kontakt på ingrid@krisepsykologi.no eller +47 476 69 936 om du ønsker mer informasjon (ikke oppgi personsensitiv informasjon på e-post eller SMS).