Omsorg fra mamma. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.
Nyheter

Økt internering av barn kamuflert som barnas beste

Vår medarbeider Heidi Wittrup Djup sitter i Tilsynsrådet for Trandum, som nå har skrevet kronikk om et lovforslag som vil medføre økt internering av barn.

De advarer Stortinget mot å vedta lovforslaget og ser med alvor på departementets villighet til å frihetsberøve barn. Kronikken kan leses i Aftenposten her

Internering er en dramatisk hendelse for ethvert barn. Det er viktig at gjennomføringen har barnets beste for øye. Men selve gjennomføringen kan i liten grad kompensere for den belastning som interneringen faktisk utgjør. Vi mener departementet skyver «barnets beste» foran seg.

Tilsynsrådet for Trandum

Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist, Barnefaglig sakkyndig, Veileder, Foredragsholder

Telefon: 55 59 61 80