Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

Magne Raundalen fyller 80 år

Hele Norges barnepsykolog, vår kjære kollega og venn, Magne Raundalen, fyller 80 år i dag. Han er en pioner, mentor og barnefaglig bauta, som i alle år har vært en uvurderlig medarbeider hos oss.

Hente i barnehagen. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

Magne var en av studentene til barnepsykologen og pioneren Åse Gruda Skard. Han markerte seg tidlig som en arvtager etter henne, både i sin faglige interesse og i sitt engasjement for barn, men også fordi han hadde en stadig viktigere rolle som formidler av fagkunnskap til befolkningen. Gjennom mange tiår var han ute i hver krok av Norge og deltok på foreldremøter i barnehager og på skoler. I tillegg ble han gjennom debattinnlegg og artikler i media en svært viktig talsperson for barns rettigheter, og han satte utrettelig barns interesser på dagsorden. Fordi han oppnådde stor respekt for sitt genuine engasjement og faglige tyngde, har pressen vært svært opptatt av hans kommentarer i forbindelse med saker som omhandler barns livsvilkår.  

Fortvilelse. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

I 1970-årene forflyttet Magne seg til det nyopprettede Psykologiske Fakultet, der han underviste, veiledet og inspirerte studenter til å arbeide med barn, spesielt de mest sårbare. Magnes studenter fikk øse av hans brede kunnskap og engasjement og var med å omsette viktig kunnskap om barns behov og hvordan de kunne møtes. Magnes evne til å inspirere studenter og unge psykologer med lot og kunnskap, vedvarer den dag i dag.

Magnes karriere strekker seg over 50 år og lar seg ikke oppsummere med få ord. Han har skrevet og medvirket til utallige bøker, fagartikler, kronikker og radio- og TV-program, og har vært en svært anerkjent og verdsatt fagperson i både inn- og utland.

Lei seg. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

Det er noen sentrale arbeidsområder vi ønsker å trekke særskilt frem. Tidlig i karrieren arbeidet han ved barneklinikken på Haukeland sykehus, hvor han spilte en helt sentral rolle i å sikre tilstrekkelig oppfølging, omsorg og hjelp til barn og familier rammet av alvorlig sykdom og dødsfall. Hans mangeårige tilknytning til barneklinikken ledet også veien for flere av våre medarbeidere som senere skulle videreføre arbeidet for disse familiene. Betydningen av å sikre informasjon og støtte til barn og langsiktig hjelp til familiene, har han holdt fremme i alle år siden.

Videre har Magne gjennom sine mange år som president for den norske UNICEF-komiteen, reist til en rekke krigsherjede land for å sikre kvalifisert psykologfaglig bistand til krigsrammede mennesker, påpeke menneskerettighetsbrudd og bidra til å fremme barns rettigheter. Hans engasjement for mennesker rammet av krig og flukt har han videreført også her i Norge, og det er spesielt viktig å fremheve hans innsats for bedre ivaretakelse av enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere som søker beskyttelse i vårt land.

Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

Ved vår klinikk har han helt siden etableringen på slutten av 80-tallet vært en sentral veileder, mentor og støttespiller for oss alle. Ikke minst har han stilt opp, døgnet og året rundt, for kriserammede barn og familier. Han har hatt en særlig omtanke for barn rammet av vold og overgrep i hjemmet, samt av krigens herjinger og konflikt. Det er mange som kjenner på stor takknemlighet for hans menneskelige og faglige evne til å hjelpe.

For hans mangeårige arbeid for barn og unge har han blant annet blitt beæret med Humanistprisen (1994), Barnehelseprisen (2013) og Stine Sofies Barnerettspris (2021), og han ble i år 2000 utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden.

Det er mye mer vi kunne ha sagt om Magnes karriere, men det viktigste for oss er å takke ham for alt han har betydd for oss som kollega og venn i alle år. Han har inspirert og løftet frem de som har kommet etter ham, han har alltid stilt opp når vi har trengt veiledning og råd, og han har alltid vært uredd og kompromissløs når han har talt barnas sak.

Baby. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.

Magne lot seg tidlig inspirere av ordene til Dr. Odd Solem; «Hvis ikke de sterkeste står på de svakestes side, så går det til helvete med oss alle sammen».

Disse ordene har han levd etter i alle år som barnas største forkjemper. Gjennom en utrettelig og mangeårig kamp har han skapt merkbare endringer i samfunnet som har kommet oss alle til gode.

Takk, Magne, for vennskap, mot og alle minner vi har skapt sammen gjennom alle disse årene! Vi ønsker deg hjertelig til lykke med en stor dag, og ser fram til å feire deg.

De beste ønsker fra alle dine kolleger.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.