Samhold. Kollegastøtte. Sosial nettverksstøtte. Gruppeterapi. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

I dag er verdensdagen for psykisk helse

10.oktober 2019

Verdensdagen for psykiske helse markeres årlig og har som mål å bidra til større åpenhet om psykisk helse. Ved å gjøre det lettere å dele hvordan man har det med andre og bidra til at skam og stigma brytes ned, kan den psykiske helsen styrkes og samfunnet bli rausere og mer inkluderende.

Verdensdagen minner samfunnet om at alle har en psykisk helse, og at noen bærer en tyngre bør enn andre. Den børen kan være vanskelig å vise til dem rundt, og den er ikke alltid så lett for omgivelsene å se. Hvilken historie den enkelte bærer med seg, kan være vanskelig å få øye på eller ta innover seg.

I vårt arbeid treffer vi mange som har blitt påført store krenkelser og menneskeskapt lidelse, og personer som har opplevd alvorlige ulykker, sykdom og død. De er i en svært vanskelig livssituasjon og strever med å finne fotfeste i hverdagen igjen.

Den psykologiske smerten kan reduseres og bli lettere å håndtere gjennom terapi og profesjonell hjelp. Arbeidet vårt innebærer derfor også endring, håp og fremtidsrettet fokus, og handler om å synliggjøre de iboende menneskelige ressursene som finnes.

Samhold. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte.

Men verdien av mellommenneskelig støtte og tilhørighet i et fellesskap kan ikke vektlegges nok. Det er der folk lever livene sine, vi alle kan bidra til å gi god hjelp og støtte. Det er i samhandlingen med andre mennesker vi finner oss selv. Omgivelsene rundt oss utgjør et svært viktig omsorgsmiljø når mennesker i sorg, krise og psykisk smerte skal finne veien tilbake til livet igjen.

Derfor støtter vi årets markering om å «Gi tid». Tid til hverandre, tid til å spørre og tid til å se. Tid til å gi, og til å ta imot, slik at vi kan skape et samfunn der det er mulig å være ærlig om hvordan man har det og hva man har opplevd, men samtidig motta støtte og høre til.

Vi ønsker alle en fin markering i dag.


I anledning Verdensdagen for psykisk helse, deltar vår daglige leder, Heidi Wittrup Djup, på lansering av boken «Asylsøkere og flyktninger – psykisk helse og livsmestring».

Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere. Boken gir eksempler på hvordan mennesker med flukt- og/eller asylbakgrunn kan ta i bruk sine ressurser. Den er skrevet i et samarbeid mellom brukere med egenerfaring som flyktninger eller asylsøkere, helsepersonell med praktikerbakgrunn og akademikere.

Heidi Wittrup Djup har sammen med Åshild Fuglestad bidratt med tre kapitler i boken. Heidi er til stede på arrangementet i dag for å holde innlegg om hvordan psykisk helse kan arbeides med i kommunens introduksjonsprogram for flyktninger.