Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

Heidi Wittrup Djup hedret med Espeland Fangeleirs formidlingspris 2020

Vår daglige leder Heidi Wittrup Djup er mottager av Espeland Fangeleirs formidlingspris for 2020.

Fra juryens begrunnelse står «Hun har formidlet de krigsrammedes sak hele sitt unge, faglige liv og ble tidlig sentral representant i Norsk psykologforenings Menneskerettighetsutvalg. (…) På den norske arena ble hun nærmest landskjent fra alle radio og tv-debatter om å skille mødre og barn i IS-debatten, senere hen for barna i de dødelige leirene for barn av flyktninger. Hennes oppsiktsvekkende innlegg i media var alltid varslet av skarpe fagartikler i forkant, og av kunnskapsbaserte oppsummerende kronikker etterpå. Det var forbilledlig, og selvsagt imponerende. Når lyset ble slukket i TV-studio etter sene debatter, gikk hun for å skrive sterke faglige begrunnelser for bedre hjelp til utsatte barn i de grusomme flyktningleirene.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Det er med stolthet og glede at Stiftelsen Espeland Fangeleir gir årets formidlingspris til Heidi Wittrup Djup. Med sin gode forstand, sin herlige energi og sitt brennende engasjement for barn på flukt og barn i krig, blir hun en spydspiss for grunnholdningene til Stiftelsen Espeland Fangeleir. Samtidig er Heidi en lysende modell for unge engasjerte både innenfor og utenfor hennes fagkrets.

Mer enn noen gang trenger vi de lysende unge i en tid hvor meget av Europas sviktende hjelp til barn etter flukt og krig mest av alt handler om å bekjempe en forbrytelse mot framtiden.»

Se oversikt over Heidi Wittrup Djups kronikker HER