Undervisning, konferanse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

Kurs om kronisk traumatisering og dissosiering

Arne Blindheim og Marianne Straume avslutter 12 dagers kursrekke  i samarbeid med RVTS Vest om «kronisk traumatisering og  dissosiering». Vi planlegger et  videre samarbeid med RVTS Vest og samme kursrekke i Oslo i 2023.

Psykologspesialist Marianne Straume og psykologspesialist Arne Blindheim underviser bidrar til bl.a. bidra til diskusjon, hjelpe til rollespill og gruppearbeid