Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

Helsehjelp til papirløse

Vår psykolog, Anita Fjærestad, har begynt å jobbe frivillig som psykolog på Kirkens bymisjons Helsesenter for papirløse migranter.

Helsesenteret har i en årrekke gitt uunnværlig hjelp og bistand til mennesker som lever i samfunnet vårt, men som ikke har rettigheter på lik linje med andre. Ettersom denne gruppen ikke har lovlig opphold i landet og av ulike årsaker ikke kan returneres til sitt hjemland, blir de værende i en situasjon der de i realiteten er i limbo. Usynlige. Som om de ikke er her. De har ikke rett til verken å ta seg lovlig arbeid eller til å ta i bruk offentlige helsetjenester – så sant de ikke er i livsfare eller det er helt akutt. At de kan få hjelp av leger, psykologer og annet helsepersonell på Helsesenteret for papirløse, er således svært viktig. 

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Som psykologer har vi et etisk ansvar om å gi hjelp til dem som trenger det, uavhengig av hvem de er, hvor de kommer fra eller hvilken status de har. Vi mener derfor at papirløse og ureturnerbare migranter må få nødvendig helsehjelp. Å gå med ubehandlet angst, depresjon, traumelidelser eller andre vansker over tid, kan være svært nedbrytende og belastende for den det gjelder og for dem rundt. 

Vi er derfor svært takknemlige for at Kirkens bymisjon sørger for denne tjenesten og for at helsepersonell bruker av sin tid og sitt overskudd for å yte hjelp på frivillig basis. Det er også andre frivillige som drar lasset for dem som trenger det. De fortjener alle honnør og støtte.

Vi ønsker Anita og Helsesenteret lykke til med viktig arbeid.