Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

Å skape mening i det meningsløse

Tilbake i 2004 skrev Atle Dyregrov en kronikk om å skape mening i det meningsløse. Dette med utgangspunkt i møter med foreldre som hadde opplevd et barns død. Slike dødsfall regnes på tvers av kulturer som det verste som kan skje et menneske. Mye av det som ble skrevet den gangen tåler gjentagelse.

Den nye teksten kan du lese her.