Omsorg fra mamma. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon Christine Lien.
Nyheter

Rapport om barnefamiliers reaksjoner etter naturkatastrofer

Det er gjort få studier av familier og barns situasjon ved flom i Norge. 

Etter storflommen i 1995 laget vi en rapport som omtaler både voksne og barns opplevelser, reaksjoner samt våre anbefalinger.

Du kan lese rapporten her: Barnefamilier rammet av flom

Rapporten er utarbeidet av: Rolf Gjestad, Atle Dyregrov og Magne Raundalen