Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Nyheter

Ledig kontor for psykolog / psykiater

Er du psykolog eller psykiater og på leting etter ny arbeidsplass?

Vi har ett ledig kontor (15 m2) i våre nye, flotte lokaler på Nøstetorget. Dersom du er interessert i vårt fagfelt og ønsker å ta del i et fleksibelt, spennende og meningsfullt arbeid, hører vi gjerne fra deg. Vi ønsker en kollega som arbeider som selvstendig næringsdrivende, og som enten har driftstilskudd eller privat praksis. 

Ta kontakt med oss på post@krisepsykologi.no for mer informasjon.

Om oss

Klinikk for krisepsykologi har over tretti års erfaring innen sorg-, traume- og krisefeltet. Vi gir behandling og/eller oppfølging til enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn rammet av kriser og alvorlige livsbelastninger, og bidrar også med kompetanseheving, råd og veiledning til ulike tjenester, kommuner og bedrifter. Gjennom våre beredskapsavtaler bistår vi med råd til ledelse og organisering av psykososial støtte til berørte ved kritiske hendelser, ulykker, sykdom og dødsfall.

Vi er et sentralt kompetansemiljø når det gjelder en rekke ulike typer traumer og kriser, herunder vold og overgrep, alvorlige ulykker, sykdom, død, krig og katastrofer. Vi har et særlig fokus på barn og familier, samt betydningen av å komme tidlig inn og sikre hjelp over tid. Du kan lese mer om våre kompetanseområder her

Arbeidet ved vår klinikk er ikke kun avgrenset til sorg-, krise- og traumefeltet. Du vil også ha mulighet til å jobbe med problemstillinger, klientpopulasjoner og faglige tilnærminger ut fra dine egne interesse- og kompetanseområder.

Vi er i dag rundt 10 psykologer, hvorav noen er avtalespesialister og noen helprivate. Arbeidsoppgavene er varierte, herunder terapi, veiledning, barnesakkyndig arbeid, kurs, undervisning, skriftlig arbeid og deltakelse i større og mindre prosjekt. Vi arbeider både med enkeltpersoner, familier, grupper og større arbeidsmiljø.

Å jobbe hos oss 

Som selvstendig næringsdrivende har du naturligvis den frihet og autonomi som hører med, og du definerer selv ditt arbeid og din hverdag. Å høre til i vårt fagmiljø, gir likevel en rekke muligheter og spennende oppdrag, som både er faglig interessante og menneskelig betydningsfulle. Våre beredskapsavtaler og vårt renomme innenfor fagmiljøet bidrar til at våre psykologer får mange oppdrag både som terapeut, foredragsholder, veileder og samarbeidspartner i ulike prosjekt. Vi ønsker at du skal ta del i dette arbeidet og være med i utviklingen av vårt selskap. 

Kontoret som i dag er ledig er ca 15 kvm. Fellesarealene du vil ha tilgang på inkluderer venterom, bemannet resepsjon, personal- og kundetoalett, kjøkken og et møterom på ca 28 kvm.

Det er også mulig med deltidsengasjement på kvelds-/dagtid.

Vi er en variert og artig gjeng å jobbe sammen med, og har et veldig godt arbeidsmiljø. Dersom du ønsker å bidra faglig og personlig inn i vårt miljø, er du velkommen til å ta kontakt med oss for å få mer informasjon: post@krisepsykologi.no

Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist, Barnefaglig sakkyndig, Veileder, Foredragsholder

Telefon: 55 59 61 80