Fagblogg, Nyheter

Kari Dyregrov utnevnt til ridder 1. klasse

Klinikk for krisepsykologi vil gratulerer Kari Dyregrov som i går ble utnevnt til ridder 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun får utmerkelsen for sitt engasjement for etterlattes behov etter selvmord. Mye av sitt arbeid har hun gjort ved Senter for Krisepsykologi, og hun har vært en viktig drivkraft gjennom hele senterets liv og for det kliniske arbeidet som i dag gjøres ved Klinikk for krisepsykologi. 

Her avbildet med våre to andre mottakere av fortjenstorden, kommandør Magne Raundalen og ridder Atle Dyregrov. 

Les mer om Karis arbeid her.