Jens-Emil Thunold Furu

Psykolog Jens-Emil Tunold Furu - Klinikk for krisepsykologi Bergen

Jens-Emil Thunold Furu

Psykolog

Klinisk psykolog. Foredragsholder

Jens-Emil Thunold Furu er en vennlig og oppmerksom psykolog som fullførte utdannelsen sin ved Universitetet i Bergen i 2019. Han har jobbet som privatpraktiserende psykolog i Bergen siden den gang og har jobbet mye med angst, depresjon og livskriser. I tillegg har han bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten gjennom vikariater ved BUP, DPS og ved Haukeland sykehus. Som student hadde han praksis ved Tygerbear Foundation i Cape Town Sør-Afrika, et senter som fokuserer på arbeid med traumatiske erfaringer hos barn og unge i lavinntektsområder.

Jens-Emil har også et årstudium i skapende skriving ved Skrivekunstakademiet i Hordaland.

I terapirommet fokuserer han på å møte hvert enkelt menneske som kommer inn med en åpen og nysgjerrig holdning. Han tror på at mennesker, gjennom å sette ord på vanskelige tanker og følelser, kan hjelpe seg selv gjennom de mest krevende livssituasjoner, og at en god terapeut er en som med ro og tilstedeværelse og de riktige hjelpemidlene til riktig tid, legger til rette for at denne prosessen kan finne sted. Det overordnede rammeverket for terapien er opplevelsesorientert og psykodynamisk, og han benytter seg av teknikker og verktøy fra emosjonsfokusert terapi, metakognitiv terapi og mindfulness.