Heidi Wittrup Djup

Heidi Wittrup Djup

Daglig leder, Psykologspesialist, Barnefaglig sakkyndig, Veileder, Foredragsholder

Telefon: 55 59 61 80

Heidi Wittrup Djup er utdannet psykolog med spesialistutdanning innen samfunns- og allmennpsykologi og fordypning i organisasjon og ledelse. Hun har etterutdanning i traumebehandlingsmetoden, EMDR, samt videreutdanning innen kronisk traumatisering og dissosiering. I 2019 fullfører hun en 2-årig etterutdanning som barnefaglig sakkyndig. 

Ved siden av rollen som daglig leder, gir Heidi behandling og oppfølging til barn og voksne rammet av sorg, traumer og kriser. Hun tar undervisnings- og veiledningsoppdrag, oppdrag som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenesten og retten, og skriver spesialisterklæringer i forbindelse med erstatningssaker for volds- og overgrepsutsatte. Hun engasjerer seg også i beredskapsarbeid, krisehåndtering og større katastrofer som terror og naturulykker, og har vært involvert i forskningsprosjekt og transnasjonale arbeidsgrupper i forbindelse med dette. Parallelt har hun en bistilling som universitetslektor på Universitetet i Bergen. 

Heidi har de siste årene sittet som medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU), som blant annet arbeider for å formidle kunnskap om forholdet mellom psykologi og menneskerettigheter, samt for å sikre grunnleggende rettigheter til sårbare grupper.

Hun er også psykologforeningens representant i den europeiske psykologforeningen (EFPA) i Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology. I 2019 ble hun oppnevnt til regjeringens ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. I 2020 ble hun av Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnt som medlem av Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat Trandum. Fra 2020 sitter hun i fagrådet til SOS Barnebyer. 

Heidi er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og grunnleggende rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet. Å sikre god og tilpasset hjelp til personer rammet av kriser og alvorlige hendelser er også blant de viktigste fokusområdene for hennes arbeid. 

Heidi mottok Espeland Fangeleirs formidlingspris 2020 for sitt arbeid for mennesker rammet av krig og flukt. 

I 2021 utgav Heidi en bok om barnehagens betydning når barn er pårørende. Boken er praksisnær og nyttig for ansatte i barnehager og andre som arbeider rundt de yngste barna. Boken synliggjør hvordan det kan legges til rette for utvikling, mestring og samhold når hverdagen slår sprekker. Målet er å fremme refleksjon og trygghet i møte med smerten familiene gjennomlever, og samtidig bære håp om lysere tider. Boken kan bestilles på Fagbokforlaget HER

En oversikt over kronikker skrevet av Heidi Wittrup Djup finner du her