Christine H. Lien

Christine H. Lien er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. I tillegg har hun tre års videreutdanning innen emosjonsfokusert terapi (EFT) med ytterligere to års videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi, samt kurs i foreldreveiledning innenfor EFT. Christine har også to års videreutdanning innenfor traumer, komplekse traumer og dissosiering, samt masterclass innenfor behandling av pasienter med kompleks dissosiativ lidelse. Hun har også videreutdanning i AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) som er en emosjons- og opplevelsesbasert metode. 

Hennes første private praksis var ved Engen psykologsenter. I dag arbeider hun i full klinisk praksis ved Klinikk for krisepsykologi, og holder foredrag om sorg, kriser, følelser, kommunikasjon, mestring av stress og mindfulness. Christine gir også veiledning i emosjonsfokusert terapi som et nyttig kommunikasjonsredskap.

Du kan lese mer om Christine på hennes nettside www.christinelien.no

Om emosjonsfokusert terapi

I emosjonsfokusert terapi ser vi på følelser som et indre navigasjonssystem. Det er følelsene våre som forteller om noe som er viktig, godt, grenseoverstigende, vanskelig eller farlig. Følelser er signaler som gir oss mulighet til å kjenne våre behov. Det er når vi kjenner til våre behov, at vi har mulighet til å handle og si fra på måter som er sunne for oss.

Vi mennesker har på forskjellig vis lært oss å holde følelsene tilbake, og vi kan også ha lært andre måter å beskytte oss på, for å kunne tilpasse oss omgivelsene. Senere i livet kan det som en gang var virksomme og nødvendige selvbeskyttelsesmekanismer, bli problematiske handlingsmønstre for oss selv og for samspillet med andre mennesker. Det er ikke uvanlig at vi sitter igjen med følelser som for eksempel meningsløshet, stress og depresjon.

Emosjonsfokusert terapi fokuserer på å hjelpe mennesker til å bli mer oppmerksomme på å uttrykke sine følelser, å lære å akseptere og regulere dem, samt å kunne reflektere over dem slik at de gir mening. 

Emosjonsfokusert terapi kan være særlig nyttig ved følgende problemstillinger: 
 – utbrenthet, angst, depresjon og livskriser
 – oppfølging etter kriser, sorg etter dødsfall og komplisert og traumatisk sorg
 – behandling av enkle og komplekse traumer