Om komplisert sorg

Sorg er en naturlig konsekvens av å miste en man er glad i og som står en nær. Sorgen involverer følelser som savn, lengsel og følelsesmessig smerte, men kan også omfatte kognitive og kroppslige symptomer. For noen vedvarer sorgen eller øker i intensitet, utover det man vanligvis ser hos sørgende.

Sorgen kan låse seg fast eller stå i veien for at den etterlatte fungerer i hverdagen eller finner retning i livet igjen. Dette kan ramme familieliv, fungering i skole, arbeidslivet eller den sosiale arenaen, og ikke minst vil det innebære stor psykologisk smerte for den det gjelder.

Ensomhet. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, traumeterapi, traumebehandling, traumer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, debriefing, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte.

Vi har i dag mer kunnskap om og forståelse for ulike former for komplisert, utsatt eller forlenget sorg. Mellom 10 og 20 % opplever det vi kaller komplisert sorg med til dels alvorlige psykiske og kroppslige plager. Disse vil trenge faglig hjelp for å komme videre. Nedenfor kan du lese mer om dette.