Informasjon

Vi har gjennom mer enn tretti års virksomhet møtt enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn rammet av omfattende og alvorlige livsbelastninger. Både fagpersoner og rammede  kontakter oss og ønsker informasjon om det de har erfart, hva som er vanlig å oppleve av reaksjoner, hva de kan gjøre selv og hva hjelpeapparatet kan bistå dem med. Ved å følge linkene nedenfor, vil du finne mer informasjon om tema knyttet til sorg, kriser og traumer, ulike anbefalte selvhjelpsmetoder, hvordan man kan snakke med barn og unge, og hvilke tilnærminger som kan være til hjelp. Vi har også samlet noe litteratur som kanskje kan være av interesse.