Yasmin Moussavi

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Yasmin Moussavi

Psykolog, Kriseledelse

Telefon: 55 59 61 80

Yasmin Moussavi er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Hun tilbyr oppfølging og behandling av personer i møte med ulike former for traumer, sorgprosesser, kriser og livsoverganger. Hun har tidligere erfaring som kommunepsykolog, og har jobbet med barn og unge utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep, samt etterlatte etter selvmord eller annen brå død. 

Utover å jobbe ved Klinikk for krisepsykologi, skriver Yasmin en doktorgrad som omhandler angst og depresjon blant ungdom i fosterhjem, samt deres erfaringer med interpersonlig vold.

Hun har lederansvar for oppfølging av mannskap ved kriser i Bergen Røde Kors Hjelpekorps og tilbyr blant annet psykososiale støttesamtaler/ettersamtaler til helse- og redningspersonell i nødetater.

Du trenger ikke henvisning for å bestille time hos Yasmin, og hun tilbyr behandlingen EMDR.