Tine Berg-Olsen

Tine Berg-Olsen

Administrasjonsansvarlig ved Klinikk for krisepsykologi

Telefon: 55 59 61 80

Tine er ansatt i administrasjonen ved Klinikk for krisepsykologi. Hun har mangesidig merkantil arbeidserfaring innen innkjøp og logistikk, kvalitetssikring, samt salg og markedsføring gjennom 30 år i olje- og gassindustrien.

Hun har ansvar for alle kontorfunksjoner ved klinikken, herunder regnskapsfunksjoner, skranke- og telefontjenester, markedsføring og klinikkens digitale plattform. Tine koordinerer og håndterer henvendelser fra klienter, private og offentlige aktører, og gir merkantil støtte og annen bistand til klinikkens medarbeidere.