Marianne Vinjevoll

Marianne Vinjevoll

Psykologspesialist, Veileder, Undervisning

Telefon: 55 59 61 80

Marianne Vinjevoll ble utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2004, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. 

Marianne har en bred erfaring fra arbeid med relasjonelle traumer, alvorlige livstruende hendelser og ulike sorgreaksjoner. 

Hun har kompetanse knyttet til ulike terapeutiske tilnærminger i møte med klienter som har relasjonelle og komplekse traumeopplevelser, og har videreutdanning i EMDR og behandling av dissosiasjon og kronisk traumatiserte pasienter. 

Et særlig kompetanseområde er ivaretakelse av familiemedlemmer og kolleger etter akutte, traumatiske hendelser. Især har hun mye erfaring med behandling av symptomer på posttraumatisk stresslidelse, og har jobbet både med grupper av innsatspersonell, hjelpearbeidere og enkeltpersoner.

Marianne har videreutdanning i AEDP som er en emosjons- og opplevelsesbasert metode. I terapien har hun fokus på å møte klientene med utgangspunkt i deres behov, og på å skape en trygg relasjon som bereder grunnen for et felles arbeid mot klientens vekst og bedring. 

Ved siden av sin kliniske virksomhet, er Marianne en sentral del av vår beredskap. Hun er også veileder for psykologer i spesialisering og tar gjerne ulike undervisnings- og veiledningsoppdrag.