Ingunn Sørfonn

Ingunn Sørfonn

Psykologspesialist med fordypning i familieterapi / parterapi.

Telefon: 92 29 59 49

Ingunn Sørfonn ble utdannet Cand. phsycol. ved Universitetet i Oslo i 1987. Hun er spesialist i klinisk psykologi. Hun har videreutdanning i familieterapi og i Gottman parterapi, og har også etterutdanning i utviklingsstøttende samtaler med barn og i emosjonsfokusert foreldreveiledning. I tillegg har Ingunn også videreutdanning i forståelse og behandling av mennesker som er komplekst  traumatiserte/ dissosierte.

Ingunn Sørfonn har jobbet i PPT, på en barnevernsinstitusjon, på BUP og de siste 14 årene på familiekontor hvor hun fortsatt jobber i full stilling. I tillegg har hun de siste 12 årene hatt en privatpraksis. Denne praksisen er nå på Klinikk for krisepsykologi, hvor hun jobber tirsdag ettermiddag og fredag dagtid.

Ingunn har lang erfaring med å møte mennesker i ulike livskriser (skilsmisse, død, selvmord…), samt mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep og som følge av det er traumatiserte. Hun har erfaring med behandling av barn, ungdommer og voksne, samt parterapier og familieterapi. Ingunn tilbyr EMDR behandling.