Henry Molvær

Henry Molvær

Psykologspesialist, Klinisk psykolog, Veileder

Telefon: 55 59 61 80

Henry Molvær ble utdannet psykolog i 1998 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Han har vært tilknyttet klinikken siden 2013 og fra våren 2019 har han hatt heltidspraksis ved KFK. Han har videreutdanning i intensiv psykodynamisk terapi og i EMDR.

Henry har arbeidet 12 år ved Statens Barnehus i Bergen, hvor han jobbet med utvikling av metodikk for avhør av barn, kartlegging og behandling av overgrepsutsatte barn, undervisning og veiledning. Han har også arbeidet innen barne- og ungdomspsykiatri og det statlige barnevernet.

På klinikken arbeider han hovedsakelig med volds- og overgrepsutsatte pasienter, pasienter med tilknytnings- og relasjonsvansker og pasienter med kompliserte sorgreaksjoner. I tillegg tar Henry sakkyndighetsoppdrag i både sivile og straffesaker for domstolen og i saker for kontoret for voldsoffererstatning.