Hege Vivian Nordøy

Hege Vivian Nordøy

Psykologspesialist (Klinisk voksenpsykologi), Klinisk psykolog, Foredragholder, Gruppeterapeut

Telefon: 55 59 61 80

Hege Vivian er utdannet ved Universitetet i Bergen 1999. Hun har arbeidet både med barn, ungdom og voksne, men har de siste 15 årene arbeidet med innen voksenpsykiatri. Hun har lang erfaring fra det offentlige helsevesenet ved Distrikt Psykiatriske sentre (DPS). Her har hun arbeidet både som individualterapeut og gruppeterapeut både poliklinisk og i døgnavdeling. Hun har bred erfaring med ulike diagnostiske problemstillinger, som bla angst, depresjon, autisme og personlighetsforstyrrelser, sorg, sykdom og kriser. I dette arbeidet ser man også at pårørende arbeid er viktig.

Hege Vivian har videreutdanning innenfor kronisk traumatisering og dissosiasjon, og nå lang erfaring fra arbeid med denne gruppen pasienter. Hun har også utdanning innenfor sensomotorisk terapi. Hun foreleser også ved Høyskolen i Bergen og har i flere år vært studentveileder ved Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen.