Elin Mæhle

Elin Mæhle

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veileder, Sakkyndig

Telefon: 55 59 61 80

Elin Mæhle ble uteksaminert fra psykologstudiet i Bergen i 1979, og er spesialist i klinisk psykologi. Hun har langt erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og har vært selvstendig næringsdrivende psykolog siden 1988. Parallelt med hennes kliniske virksomhet har hun tatt etterutdanning i blant annet veilederutdanning i kognitiv terapi, gestaltterapi og Marte Meo. 

Elin har arbeidet som barnefaglig sakkyndig i barnevernssaker i 20 år. Hun var medarbeider ved Fylkesnemnda for Hordaland og Sogn og Fjordane fra dens oppstart og har også fungert som fagkyndig meddommer for Bergen Tingrett. I tillegg har hun vært innleid konsulent hos Senter for Lederveiledning i en 10-årsperiode, samt vært veileder for studenter ved profesjonsstudiet i psykologi. 

Hun har vært medarbeider ved Klinikk for krisepsykologi siden 2007. Hennes hovedfokus i arbeidet som psykolog, er å gi terapi til voksne og unge, især traumatiserte voksne og deres familier. Elin har gjennom karrieren hjulpet mennesker i krise – både akutte kriser, kronisk traumatiserte og dissosierte. Hun jobber også med gruppebehandling av voldtatte kvinner og mennesker i sorg. Hun har i alle år vært en aktiv veileder for kolleger og andre faggrupper, og har siden 2015 veiledet ansatte ved SMISO i Bergen. I tillegg har hun deltatt i det psykologiske etterarbeidet i forbindelse med store katastrofer i Norge, herunder 22. juli, In Amenas og Turøy-ulykken.